Kulcsszó - ENSZ

Vincze az ENSZ genfi kisebbségi fórumán: Globális és európai normákra van szükség a kisebbségvédelemben

„A romániai magyar kisebbség képviselőjeként személyes rálátásom van a kisebbségvédelem nemzeti és európai rendszerére, amelynek számos hiányossága van” – mondta el Vincze Loránt, az RMDSZ EP-képviselője, a FUEN elnöke pénteken Genfben, az ENSZ Kisebbségi Fórumán. Az ENSZ kisebbségi jogokról szóló nyilatkozatának harmincadik évfordulójára szervezett nemzetközi fórum meghívottjaként Vincze Loránt kifejtette: a kilencvenes években Európában a háború szörnyűségei vezettek annak felismeréséhez, hogy a nemzeti kisebbségek védelmére jogi és politikai keretet kell létrehozni. Ezt követően jött létre az Európa Tanácsban a Nyelvi Charta és a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény, az Európai Unióban a csatlakozási kritériumok közé bekerült a kisebbségek tisztelete és védelme. Az ezt követő évtizedekben azonban a nemzetközi figyelem a kisebbségi közösségek helyzete iránt folyamatosan csökkent, annak a téveszmének köszönhetően, hogy ez egy politikailag kényes téma, amelyet nemzeti szinten kell kezelni.

„Meggyőződésem, hogy a kisebbségi jogok nem kizárólag nemzeti hatáskör. A nyugat-balkáni országok, Ukrajna, a Moldovai Köztársaság és Georgia csatlakozási kilátásainak fényében az Európai Uniónak ezt az elvet ismét meg kell erősítenie annak érdekében, hogy érdemi eredményeket érjen el a biztonság, a jó interetnikus kapcsolatok, a megbékélés, az emberi jogok és a kulturális sokféleség terén. Ez a geopolitikai megközelítés különösen fontos ma, a nyugati világ teljes szolidaritását élvező Ukrajnának meg kell felelnie a területén élő számos nemzeti kisebbség elvárásainak – fogalmazott Vincze Loránt.

Európai szinten véleménye szerint a cél, hogy az Európai Uniót egyértelmű hatáskörökkel és kötelezettségekkel ruházzák fel a kisebbségek jogainak védelmére és támogatására az uniós szerződések módosításakor. Ennek eléréséhez meg kell győzni az Európai Bizottságot, hogy a nemzeti és nyelvi kisebbségek érdekében tett intézkedések előnyösek lehetnek társadalmaink számára, illetve rá kell venni a tagállamokat, hogy megállapodjanak a kisebbségvédelem közös normáiban. Tájékoztatta a Fórumot arról, hogy a FUEN berlini kongresszusa ezzel kapcsolatban határozatot fogadott el.

Vincze Loránt méltatta az ENSZ tevékenységét a kisebbségi jogok elismerése, védelme és támogatása terén, külön kiemelve Fernand de Varennes kisebbségügyi különmegbízott munkáját. Rendkívül fontosnak nevezte az ENSZ New York-i közgyűlésén elfogadott nyilatkozatot, amely hivatalosan elismeri a problémákat, és ezért előrelépést eredményezhet. Hozzátette: sajnos az uniós intézményekben nem volt nyilvános visszhangja ennek, éppen ezért kezdeményezte, hogy az Európai Parlament következő plenáris ülésén tartsanak vitát az ENSZ Nyilatkozatáról.

Az EP-képviselő az ENSZ legrangosabb kisebbségi fórumának meghívottjaként elmondta: közös jogszabályi keretet kell létrehozni a világban és Európában a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére; másrészt az EU-ban ellenőrzési mechanizmust is létre kell hozni, ezért  a nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak tiszteletben tartása kiemelt fontosságúvá kell váljon a jogállamiság éves ellenőrzési ciklusában – fogalmazott Vincze Loránt az ENSZ Fórumán.

ENSZ Kisebbségi Fórum: a kisebbségek elhanyagolt csoportnak számítanak Európában

Az etnikai kisebbségek elhanyagolt csoportnak számítanak Európában, és nem tapasztalható előrelépés a helyzetükben – jelentette ki Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke hétfőn az ENSZ Kisebbségi Ügyek Regionális Fórumán. A Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja által kezdeményezett, a Tom Lantos Intézet szervezte fórum idei európai-közép-ázsiai kiadását Bécsben szervezték meg, az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának harmincadik évfordulóján.

Erre, illetve az Európa Tanács szintén a kilencvenes években életbe lépett Nyelvi Chartájára és Kisebbségi Keretegyezményére vonatkozva tette fel Vincze Loránt a kérdést: javult-e a kisebbségek helyzete az elmúlt harminc évben? A kisebbségeknek elismerésre, megfelelő jogi keretre és a jogok alkalmazására van szüksége, de ehelyett egyes államoktól csak elnyomásra és asszimilációra számíthatnak – mutatott rá. Hozzátette: azokban a tagállamokban tudtak tartós és sikeres megoldásokat találni a kisebbségek helyzetére, amelyek nyitottak voltak a kérdések rendezésére, míg mások csak nemzetközi nyomásra vagy konfliktusok eredményeként tettek lépéseket.

Az Európa Tanács eszközei kapcsán kijelentette: azok alkalmazása és a monitoring rendszer sok kívánnivalót hagy maga után, ezért is időszerű újragondolásuk – ahogyan azt az ET magyar elnöksége kezdeményezte is 2021-ben. Szerinte azonban vannak pozitív fejlemények is, egyre több tagállam látja be a kisebbségi helyzet nemzetközi rendezésének a fontosságát és támogatja azt – így például Ausztria vagy Németország, amelynek új kormányprogramjába is belekerült az európai kisebbségvédelem szorgalmazása. Ezeknek a tagállamoknak a javaslatára a nemzetközi szervezetek az eddigieknél sokkal jobb, erősebb kisebbségvédelmi eszközöket hozhatnak létre – vélekedett Vincze.

A FUEN elnöke konkrét javaslatokat fogalmazott meg a kisebbségek helyzetének javítására, azzal a céllal, hogy a Fórum záródokumentumába kerüljenek. Többek közt átfogó uniós kisebbségvédelmi keretszabályozás kialakítását javasolta, szorosabb uniós együttműködést az ENSZ-szel és az Európa Tanáccsal a kisebbségi jogok terén, illetve a koppenhágai kritériumok kisebbségvédelemre vonatkozó jogi követelményeinek kiterjesztését a jelenlegi tagállamokra is.

A fórumon felszólalt többek között Kairat Abdrakhmanov, az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa, Arno Kompatscher, Dél-Tirol kormányzója és Fernand de Varennes is, aki ezúttal is csalódottságának adott hangot, amiért az Európai Bizottság a széles körű támogatottság ellenére sem kezdeményezett jogalkotást a Minority SafePack javaslatai alapján – szerinte ezáltal az Európai Unióban visszalépés történt a kisebbségi jogok terén.

ENSZ regionális fórum: Az EU-nak az Európa Tanáccsal együttműködve kellene kisebbségvédelmi keretszabályozást alkotnia

A világ és régiónk rendszerint csak komoly konfliktusok idején foglalkozik a kisebbségi jogokkal, békeidőben az államok vélt érdekei miatt ez a kérdés háttérbe szorul, pedig társadalmaink érdeke az volna, hogy minden polgár egyenlő jogokkal rendelkezzen – mondta el Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke az ENSZ európai regionális fórumának előadójaként. Az idei ENSZ-fórumot, amelynek témája a konfliktusmegelőzés és a kisebbségek emberi jogainak a védelme, a járványügyi korlátozások miatt online szervezte meg a Tom Lantos Intézet és az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja.

Vincze Loránt rámutatott: az 1990-es évek óta nem történt számottevő előrelépés Európában a kisebbségi jogok terén – leszámítva az uniós vagy a NATO-csatlakozás feltételeinek való megfelelésre kényszerült államokat –, ugyanakkor az Európa Tanács Kisebbségvédelmi Keretegyezményének és Nyelvi Chartájának korlátjai is nyilvánvalóvá váltak. Ma Európában az általános trend a kisebbségvédelem fontosságának lekicsinylése, még egy olyan periódusban is, amikor a demokratikus normákra és elvekre irányul a figyelem.

Az RMDSZ-es politikus konkrét javaslatokat fogalmazott meg a helyzet javítására, amelyek bekerülnek a fórum záródokumentumába. Szerinte az Európai Uniónak egy szilárd törvényi keretet kellene kidolgoznia a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmére, közös alapelvekkel és standardokkal. Ezt a keretet a jogállamisági mechanizmus szerves részévé kell tenni, rendszeres monitorizálást és ajánlások megfogalmazását is mellé kell rendelni. Ezt a kisebbségvédelmi keretet alapvető referenciaeszközként kellene használni az EU kül- és biztonságpolitikájában, valamint a csatlakozási és szomszédsági politikában.

Továbbá az Európa Tanácsnak több figyelmet kellene fordítania a Kisebbségvédelmi Keretegyezmény és a Nyelvi Charta népszerűsítésére és erősítésére. Ez a két dokumentumra való rendszeres hivatkozással, a tagállamok bátorításával a dokumentumok aláírására és ratifikálására, a vállalások nagyobb arányú teljesítésének elérésével, a jelentési módszerek újragondolásával érhető el, illetve annak bátorításával, hogy az államok belső politikai folyamataikban, például közpolitikák és törvények alkotásakor használják a dokumentumokat.

A Keretegyezmény és a Charta eredményeiből és tapasztalataiból kiindulva az Európai Uniónak egymást kölcsönösen erősítő együttműködést kellene kezdeményeznie az Európa Tanáccsal a kisebbségvédelem terén a konfliktusmegelőzés és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása érdekében – javasolta Vincze.

Hozzátette: az Európai Uniónak a kisebbségi jogokra is tekintettel kellene lennie a jogalkotás során, és nagyobb nyitottságot kellene tanúsítania a nemzeti és nyelvi kisebbségektől érkező jelzésekre, mint amilyen a Minority SafePack kezdeményezés volt. Úgy vélekedett, az Európai Uniónak szilárd politikát kell kidolgoznia a kisebbségi csoportokkal szembeni gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, beleértve a sporteseményeket, a tömegtájékoztatást és a közösségi platformok működésének szabályozását.

A romániai magyar oktatás számára fontos ajánlásokat tartalmaz az ENSZ jelentése

Az Európai Bizottságnak törvénykezdeményezéseket kellene kidolgoznia a Minority SafePack kezdeményezés nyelvhasználatra és oktatásra vonatkozó fejezetei alapján – áll abban a jelentésben, amelyet Fernand de Varennes, az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja mutatott be a napokban, és amely az általa kezdeményezett, idén májusban megszervezett, kisebbségi oktatásról szóló európai fórum következtetéseit összegzi. Az idei, májusi ENSZ fórumon Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, a FUEN elnöke szorgalmazta az erdélyi magyar oktatási ügyek beillesztését a dokumentumba. Ezt megelőzően tavaly decemberben Fernand de Varennes Erdélybe látogatott, ahol személyesen tájékozódott többek között a magyar nyelvű oktatás helyzetéről.

A most kiadott ENSZ-jelentés számos olyan elemet tartalmaz, amely a romániai magyar oktatás szempontjából is fontos. A dokumentum szerint az európai országoknak biztosítaniuk kell az anyanyelvi oktatást minden szinten, az adott kisebbség számarányának megfelelő arányban, de ahol ez nem megoldható, ott is biztosítani kell az anyanyelv oktatását. A jelentés szerint a magán oktatási intézmények számára nem szabad megtiltani a kisebbségi nyelven történő oktatást.

A dokumentum arra is kitér, hogy a megfelelő minőségű képzés érdekében törekedni kell a modern megközelítésre a kisebbségi nyelveken történő oktatás módszertanában is, és ezt folyamatosan a diákok igényeihez kell alakítani.

Fontos eleme az ajánláscsomagnak, hogy a vizsgákat a diákoknak a fő oktatási nyelven kell letenniük. Az államnyelv oktatása kapcsán a dokumentum leszögezi: ennek diákközpontúnak kell lennie, és a kommunikációs készségek elsajátítására kell helyeznie a hangsúlyt; az államnyelv eredményes elsajátításához megfelelő módszertant kell bevezetni. Ajánlást fogalmaznak meg arról is, hogy a többségi diákok számára lehetővé kell tenni a kisebbségi nyelvek tanulását az iskolákban, az oktatás minden szintjén.

A jelentés teljes terjedelmében itt érhető el angolul.

RomaniaHungary