Munkám

EURÓPAI PARLAMENT

Az Európai Parlament az Európai Unió egyetlen, a polgárok által közvetlen módon megválasztott testülete. A jelenlét ebben az intézményben meghatározó lehetőség közösségünk számára, és az RMDSZ egyik legfontosabb nemzetközi képviseletét biztosítja. A törvényalkotásban rejlő közvetlen lehetőségek mellett egyedülálló lehetőséget jelent közvetlenül munkakapcsolat kialakítására az unió többi intézményével, az Európai Bizottsággal és az Európai Tanáccsal is. Ez egyben partnereket, támogatókat jelent közösségi érdekeink érvényesítéséhez. A Parlament közvetlen párbeszédet folytat a polgárokkal, részt vesz a mindennapi életüket érintő jogalkotási folyamatokban, valamint az Unió jövőjéről szóló vitában.

Az Európai Parlamentben az emberi és kisebbségi jogok tekintetében meghatározó bizottságokban vállaltam munkát, ezeken a bizottságokon át fog vezetni a Minority SafePack kezdeményezés útja is. Ez két bizottsági tagságot és egy ún. póttagságot jelent. A tagság és a póttagság ugyanazokkal a jogokkal jár, a különbséget az jelenti, hogy szavazáskor a teljes jogú tag szavaz vagy egy hiányzó képviselőt helyettesítő póttag.

Alkotmányos ügyek

Az Alkotmányügyi Bizottság (AFCO) az EU intézményeivel, azok reformjával foglalkozó, a Szerződések végrehajtását és működését értékelő, továbbá felülvizsgálatát tárgyaló testület. A következő évek egyik legfontosabb témája a jogállamiság lesz. Fontos feladatnak tartom pontosítani azokat a kritériumokat, amelyek a jogállamiságot jelentik. Célom, hogy ebben a kritériumrendszerben a korrupcióellenes harc vagy az igazságszolgáltatás függetlensége mellett jelenjen meg annak vizsgálata is, hogy egy ország mennyire tartja be és alkalmazza saját törvényeit, ezen belül a kisebbségvédelmi törvényeit, amelyek például az oktatást és anyanyelvhasználatot garantálják. Az Unió alapszerződésének módosítása esetén szintén ez a bizottság játssza az előkészítő testület szerepét, ezért is fontos, hogy képviseljük benne az őshonos kisebbségek érdekeit.

Petíciós bizottság

Megtiszteltetés, hogy én lettem a Petíciós Bizottság (PETI) néppárti helyettes szakmai vezetője. Az uniós polgárok petícióikkal közvetlenül és egyszerűen el tudják érni az uniós intézményeket. A bizottság tagjaként állampolgári megkeresésekkel foglalkozom, amelyek a bizottság elé kerülnek. Ezek között van az európai őshonos kisebbségek számos konkrét felvetése oktatási kérdésektől az anyanyelvhasználaton át visszaszolgáltatási ügyekig.

Remélem, hogy Erdélyből is egyre több polgár keres majd meg konkrét panaszokkal, helyi és regionális ügyekkel, amelyekre az EP-nek választ kell adnia. Prioritásom lesz, hogy még befogadóbbá tegyem a bizottságot, a petíciók szerzői pedig érdemi válaszokat és lehetőleg megoldást kapjanak ügyeikre.

A szakbizottság hatáskörébe tartozik az európai polgári kezdeményezések közvitáinak megszervezése is, így hamarosan a Minority SafePack kezdeményezésünk is a petíciós bizottság elé kerül. Azért fogok harcolni, hogy a kisebbségvédelmi kezdeményezés pozitív választ kapjon az Európai Parlamenttől, hiszen több mint egymillió polgár erőfeszítése és akaratnyilvánítása törvényalkotást kellene eredményezzen.

Állampolgári jogok bizottsága

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság (LIBE) hatáskörébe tartozik az Unió területén az állampolgári jogok, az emberi jogok és az alapvető jogok védelme, beleértve a kisebbségek védelmét, a diszkrimináció elleni küzdelmet; de az unión belüli szabad mozgást, a schengeni térség működését, az igazságügyi együttműködést, a migrációt, a határvédelmet és a biztonságot érintő intézkedések is. Ma talán az EP egyik leglátványosabb, leghangosabb bizottsága, amelyben az Unión belüli ideológiai, földrajzi és más típusú törésvonalak megmutatkoznak. Fontos itt a jelenlét, hiszen a szabadságjogok, emberi jogok és kisebbségi jogok témakörében hangot kell adni az erdélyi magyarság érdekeinek, törekvéseinek, de legalább ennyire értékes a polgárok biztonságát jelentő uniós intézmények és együttműködés megerősítése.

Egyesült Államok küldöttség

Az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti küldöttség tagjaként célom jó kapcsolatok kialakítása amerikai törvényhozókkal. Meggyőződésem, hogy céljainkról és az erdélyi magyarokat ért jogsértésekről minél szélesebb körben kell tájékoztatnunk nemcsak az európai döntéshozókat, hanem minden olyan fórumot, amely nyomást gyakorolhat Romániára.

India küldöttség

A feltörekvő gazdaságokkal az Európai Uniónak egységes hangon kell kialakítania jó kapcsolatot. Közülük India az egyik kiemelt szereplő, népessége, gazdasági fejlődése, potenciálja révén az EU-nak fontos partnere. Ennek a kapcsolatnak a kialakításában az EP küldöttségére nagyon fontos szerep hárul.

ERDÉLYBEN

Európai parlamenti képviselőként a sikeres munka kulcsa a folyamatos kapcsolattartás az itthoniakkal. Csak úgy tudom hitelesen képviselni közösségünket, ha napi szinten tisztában vagyok gondjaival, terveivel és elvárásaival. Kiemelten fontos a napi kapcsolattartás az RMDSZ-es kollégákkal a Parlamentből, az önkormányzatokból, a területi szervezetekből. Az egyházak, civil szervezeteink, szakmai szervezeteink fontos partnerek, akikkel közvetlen és hatékony együttműködést szeretnék kialakítani. A kisebbségvédelem mellett, amely természetszerűen kíséri munkámat, a többi szakpolitikában is számíthatnak támogatásomra, hiszen az RMDSZ két EP-képviselőjének mind kérdésben képviselnie kell a romániai magyarságot.

Gyakori személyes jelenlétem mellett csapatom kialakításakor is figyelembe vettem ezt a szempontot, így marosvásárhelyi központi képviselői irodám mellett székelyföldi és partiumi állandó munkatársam is csapatom része lesz.

A nemzetpolitikai együttműködés és a Kárpát-medencei magyarság összefogása mára valóság, ez az európai parlamenti munkában is tetten érhető, hiszen a magyar képviselők kiállnak a magyar közösségek mellett, egy-egy sajátos kérdésben közösen lépnek fel. Miután sajnálatos módon 2019-ben a felvidéki magyarság nem jutott európai parlamenti képviselethez, a felvidéki magyarság ügyeinek megjelenítését is vállaltam. Ebben a munkában felvidéki munkatárs segít.

EURÓPAI ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÉS

A Minority SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés sikerének érdekében nem elég a parlamenti munka. Képviselőtársaim meggyőzése mellett fontos az uniós tagállamok többségének a támogatását is megszerezni, hiszen a kezdeményezésünk sorsáról végső soron az Európai Bizottság dönt. Ennek érdekében a FUEN számos találkozót szervezett és szervez európai fővárosokban fontos döntéshozókkal, kormányok, parlamentek és pártok képviselőivel. Célunk egy egyértelmű többség kialakítása, amely segíthet a bizonytalanokat átbillenteni a mi oldalunkra, illetve az ellenzőket álláspontjuk újragondolására késztetheti.

RomaniaHungary