Kategória - LIBE

JELENTÉS az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról

A jelentés kiértékeli az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene való küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtását és egy olyan uniós szintű összehangolt, harmonizált és koherens keretet létrehozásá szorgalmazza, amely hatékonyabb értékelési és nyomon követési mechanizmusokon alapul és amely garantálja az emberkereskedelem megelőzésének megerősítését és az áldozatok támogatását.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapo

Az Európai Parlament elfogadta a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlást az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokról.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi

A rendelet célja a közös nyomozócsoportok működését támogató célzott informatikai platform létrehozása. A közös nyomozócsoportokat két vagy több állam és adott esetben nem uniós országok hozzák létre határokon átnyúló hatású és korlátozott időtartamra szóló konkrét bűnügyi nyomozás céljából.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parl

Az irányelv célja a 2005/671/IB tanácsi határozat összehangolása az adatvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló irányelvben ((EU) 2016/680 irányelv) meghatározott elvekkel és szabályokkal, annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmét illetően következetes megközelítést biztosítson.

BŐVEBBEN ITT

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolás

A rendeletjavaslat célja, hogy a „Koszovóra” való hivatkozást az (EU) 2018/1806 rendelet I. mellékletéből (a vízumkötelezettség alá tartozó országok jegyzéke) áthelyezze a II. mellékletbe (a vízumkötelezettség alól mentesített országok jegyzéke). Ennek eredményeképpen a koszovói biometrikus útlevelek birtokosai rövid távú (azaz 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos) uniós tartózkodás esetén vízummentesen utazhatnak majd.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a vagyonvisszaszerzésről és elkobzásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Az irányelv a bűncselekményekből származó vagyonok jobb nyomon követésére és azonosítására, valamint azok befagyasztásra és elkobzásra vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az irányelv kiszélesíti a vagyonelkobzás lehetőségeit, amelyek a bűncselekmények szélesebb körére lesznek alkalmazhatóak.

BŐVEBBEN ITT

RomaniaHungary