Kulcsszó - fuen

A munkaerő elvándorlása különösen hátrányos a kisebbségek számára

„A munkaerő Unión belüli szabad mozgása önmagában jó dolog, hiszen kitáguló lehetőségeket és nemzetközi tapasztalatok megszerzését jelenti. Az igazi kihívás az, hogyan győzzük meg a képzett munkaerőt, hogy hazatérjen, és tudását, tapasztalatát a régiója és közössége hasznára fordítsa” – mondta el Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke a németországi Potsdamban, a Kisebbségi Régiók Fórumán. A december 11-12. között zajló FUEN-rendezvény témája az agyelszívás és a munkaerő vándorlása Európa kisebbségi régióiban.

Megnyitó beszédében Vincze Loránt kifejtette: az agyelszívás jelensége a magasan képzett munkaerő egyenetlen megoszlásával és a versenyképes tudásért folytatott egyre növekvő versennyel magyarázható, és ez a jelenség a jövőben intenzívebbé fog válni.

2018-ban az 511 millió uniós állampolgár közül 17 millióan dolgoztak más országban. Németország (33%) és az Egyesült Királyság (20%) a legnagyobb fogadó országok, míg a küldő országok listáját Románia és Lengyelország vezeti. Ezek a folyamatok közvetlen összefüggésben állnak a régiók gazdasági erejével: a küldő régiókban az átlagosan egy főre eső GDP a 64 százaléka az uniós átlagnak, míg a fogadó régiókban 108 százaléka az EU28 átlagnak – mondta el a FUEN elnöke.

A kisebbségi közösségekre különösen nagy hatása van a munkaerő-elvándorlásnak – mutatott rá Vincze –, hiszen a közösség politikai súlyát közvetlenül meghatározza létszáma. A fiatal, magasan képzett munkaerő elvándorlása így komoly hatással lehet az érdekképviseletre, ugyanakkor ezek a közösségek sebezhetőbbé, gyengébbekké válnak, és a fejlődéshez szükséges belső erőforrásaik is megcsappannak.

A munkaerő elvándorlásának vizsgálatát nehezíti, hogy gyakran – többek közt Románia esetében – csupán becslésekből indulhatunk ki, ami a kivándorlók számát, kintlétük időtartamát illeti, nem is beszélve nemzetiségi tényezőről. További problémákat okoz a kivándorlók statisztikai adatainak rögzítésében, hogy az erdélyi magyarok többségének kettős állampolgársága van – mutatott rá Vincze Loránt.

Horváth István, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem professzora előadásában felhívta a figyelmet arra a jelenségre, hogy a romániai magyar nyelvű felsőoktatás fejlődésével és kiterjesztésével párhuzamosan csökkent a magyarországi egyetemet választó erdélyi diákok száma. Míg 2008-ban 3263 erdélyi tanult magyarországi felsőoktatási intézményben, addig 2017-re 1329-re csökkent a számuk, és ekkor haladta meg a magyar nyelven romániai egyetemen tanuló diákok száma a tízezret. Ezzel párhuzamosan az a jelenség is megfigyelhető, hogy egyre több magyarországi diák iratkozik be erdélyi, magyar nyelvű egyetemi képzésre. Ez a példa azt bizonyítja, hogy a megfelelő hazai körülmények megteremtésével csökkenthető az agyelszívás mértéke – mutatott rá a professzor.

A fórum munkálatain Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője is részt vesz.

Konstancán ülésezett a FUEN anyaország nélküli kisebbségeinek munkacsoportja

“A FUEN feladata felhívni a figyelmet a kisebbségek problémáira. Ezért szervezzük az anyaország nélküli kisebbségek FUEN-es munkacsoportjának éves találkozóját idén Konstancán a Romániában kisebbségként el nem ismert aromán közösség meghívására” . Az ülés pénteki megnyitóján kifejtettem:

“A kisebbségek szolidaritása és együttműködése előre viheti a közös és az egyedi ügyeket is. Az, hogy Románia elvesztette a Minority SafePack bejegyzése miatt indított eljárást az Európai Unió Bíróságán, azt igazolja, törekvéseink jogosak, és jó úton járunk” – mondta el Vincze Loránt pénteken, október 18-án a FUEN anyaország nélküli kisebbségek munkacsoportjának éves találkozóján Konstancán. A FUEN emlékeztetett: a FUEN feladata felhívni a figyelmet a kisebbségek problémáira, ezért szervezték a munkacsoport találkozóját idén Konstancán, a Romániában kisebbségként el nem ismert aromán közösség meghívására.

Az RMDSZ EP-képviselője Antal István képviselő meghívására Konstancán találkozott a térségben élő kisebbségek vezetőivel is, hogy elmondja nekik: egyedi helyzetük ellenére nincsenek egyedül, az Európai Unióban mintegy 50 millió polgár tartozik őshonos kisebbséghez. Vincze Loránt kijelentette: a FUEN elnökeként és európai parlamenti képviselőként minden kisebbségi közösség képviseletét feladatának tekintem, így számukra is felajánlotta segítségét. Ismertettem tevékenységét az Európai Parlamentben és a kisebbségvédelmi ernyőszervezetben, és bemutatta a Minority SafePacket.

A jelenlevő kisebbségi vezetők a problémáikról beszéltek és a közös kisebbségi fellépés fontosságát hangsúlyozták. Leszövegzték: Románia részéről nyitásra, nagyobb rugalmasságra lenne szükség a kisebbségi jogok tekintetében. Dobrudzsa nyelvi és kulturális gazdagsága Európában is egyedülálló és megőrzendő érték.

RomaniaHungary