Kategória - Gyakornoki élménybeszámoló

Miért volt számomra hasznos gyakornoknak lenni az Európai Parlamentben? – Tamás Endre beszámolója

Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor gyerekként a televízióban egy-egy prominens személyt látva arról álmodozunk, hogy bárcsak egyszer ott lehetnék, ahol ő, esetleg találkozhatnánk vele és hasonlók. Aztán ahogy telik-múlik az idő, az emberben újabb kérdések fogalmazódnak meg, egyre inkább az illető munkájára,  szakmai tevekénységére leszünk kíváncsiak. (tovább…)

Gyakornoki lét a világjárvány alatt

A járványidőszak kétségtelenül számos kihívással és lemondással járt mindenki számára, és, bár ez nem különben alakult számomra sem az itteni gyakornokságom alatt, úgy gondolom, szerencsésnek mondhatom magam, mivel a legnagyobb lemondást – ami az lett volna, ha egy ilyen egyedi lehetőségről teljes mértékben le kell mondanom – elkerülhettem. A sok kellemetlenség ellenére, joghallgatóként számomra az Európai Parlament tökéletes hely a fejlődésre, itt lehetőségem nyílik az egyetemen szerzett rengeteg elméleti tudás kamatoztatására, illetve annak bővítésére. (tovább…)

Gyakornoki élménybeszámoló az Európai Parlamentből

Azon szerencsések közé tartozom,  akik Vincze Loránt képviselő úr irodajában gyakornokként betekinthettek az Európai Parlament dinamikus és rendkívül változatos munkájába.

A Brüsszelben és Strasbourgban eltöltött majdnem három hónap alatt lehetőségem volt különböző tematikájú szakmai előadásokon és konferenciákon résztvenni, illetve betekinteni a különféle szakbizottságok üléseibe és munkájába. Így az egyetemi évek alatt megszerzett tudás alapú készségeim továbbfejlesztése mellett gyakorlati tapasztalatra is szert tehettem az EU jogalkotási intézményének keretein belül. Kiemelten érdekesnek tartottam EP Kisebbségi Munkacsoport megalakulásán való részvételt, hiszen a munkacsoport központi témájának számító Minority SafePack kezdeményezés sikerében erdélyi közösségünk közvetlenül is érintett és érdekelt. Továbbá maradandó élmény volt hazai látogatócsoportunk fogadása és bevezetése az Európai Parlament épületrengetegébe.

Gyakornokságom alatt nemcsak meggyőződtem arról, hogy az európai szintű érdekképviselet munkája elengedhetetlen közösségünk építése érdekében, de rövid, ám tartalmas ideig részese is lehettem ennek az összetett folyamatnak. Világossá vált, hogy egy erős képviselet nélkülözhetetlen ahhoz, hogy önrendelekezésre képes kisebbség legyünk az Európai Unióban. Ezen kívül ez a lehetőség hozzájárult egyéni világszemléletem gazdagításához és növelte szakmai versenyképességem, ráadásul rengeteg információval és ötlettel járult hozzá továbbtanulási perspektíváim kiszélesítéséhez.

A számomra legkellemesebb élmény a képviselői iroda csapatának nyitottsága, szakszerű eligazítása, és midennapi tevékenységükbe való bevonásom volt. Általuk sikerült az otthonról távolinak, elérhetetlennek tűnő uniós közigazgatási intézményrendszert átlátni és tudatosítani, hogy az itt született döntések rólunk is szólnak, érdekeinket szolgálják.

Köszönöm a lehetőséget!

Demény Renáta

RomaniaHungary