Kategória - Tevékenységi beszámolók

A hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoport (Kisebbségi Intergroup)

Az Európai Parlament hagyományos kisebbségekkel, nemzeti közösségekkel és nyelvekkel foglalkozó frakcióközi munkacsoportja az egyetlen olyan uniós fórum, ahol az európai jogalkotók első kézből kaphatnak tájékoztatást a nyelvi és kisebbségi közösségek helyzetéről és az előttük álló kihívásokról. 1983-as megalakulása óta a frakcióközi munkacsoport a legjelentősebb informális, pártok közötti platform, amely támogatást nyújt a hagyományos kisebbségi közösségeknek és elősegíti a legjobb gyakorlatok terjesztését. A Kisebbségi Munkacsoportnak alapvető szerepe van a nyelvi és kisebbégi hovatartozás alapján történő diszkrimináció elleni küzdelemben és a kisebbségi ügyek európai agendára való helyezésében.

A munkacsoport társelnökeként számos téma és esemény kezdeményezésével járultam hozzá a munkacsoport tevékenységéhez. A Minority SafePack kezdeményezés parlamenti útjának támogatásában is fontos szerepet játszott az intergroup. Napirendre került többek között a kisebbségi jogok helyzete Romániában a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat képviselőinek tolmácsolásában, továbbá, székely és csángó szótárakat adományoztunk az Európai Történelem Házának a Nyelvek Európai Napján.

Az intergroup tagjai

Az Európai Parlament 2020. december 17-i állásfoglalása a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezésről (2020/2846(RSP))

524 igen, 67 nem szavazattal, 103 tartózkodással fogadta el az Európai Parlament a Minority SafePack kezdeményezést támogató állásfoglalást 2020. december 17-én. Az Európai Parlament támogatásáról biztosítja a „Minority SafePack – egymillió aláírás a sokszínű Európáért” európai polgári kezdeményezést és felszólítja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően tegyen javaslatot a kisebbségvédelmet garantáló jogi aktusokra.

A Parlament szerint az Uniónak ösztönöznie kell a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét biztosító tagállami intézkedéseket, ezért felszólítja a Bizottságot, hogy dolgozza ki a kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmére vonatkozó uniós szabályok közös keretét, valamint felszólítja a tagállamokat, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést, tartsák tiszteletben a kisebbségekhez tartozó személyek jogait, és biztosítsák e jogok teljes körű érvényesítését.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a Petíciós Bizottság 2021. év során folytatott tanácskozásainak eredményéről

Az állásfoglalás a Petíciós Bizottság 2021-es tanácskozásainak eredményeit összegzi. Az alapvető jogok és a környezetvédelmi kérdések mellett 2021-ben az egészségügy volt a petíciók benyújtóinak egyik fő gondja. Az állásfoglalás felhívja a figyelmet az Alapjogi Charta állítólagos megsértésére vonatkozó nagyszámú petícióra, valamint a nemzeti kisebbségek jogairól szóló petíciókra is.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról

A jelentés kiértékeli az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene való küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtását és egy olyan uniós szintű összehangolt, harmonizált és koherens keretet létrehozásá szorgalmazza, amely hatékonyabb értékelési és nyomon követési mechanizmusokon alapul és amely garantálja az emberkereskedelem megelőzésének megerősítését és az áldozatok támogatását.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapo

Az Európai Parlament elfogadta a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlást az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokról.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi

A rendelet célja a közös nyomozócsoportok működését támogató célzott informatikai platform létrehozása. A közös nyomozócsoportokat két vagy több állam és adott esetben nem uniós országok hozzák létre határokon átnyúló hatású és korlátozott időtartamra szóló konkrét bűnügyi nyomozás céljából.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parl

Az irányelv célja a 2005/671/IB tanácsi határozat összehangolása az adatvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló irányelvben ((EU) 2016/680 irányelv) meghatározott elvekkel és szabályokkal, annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmét illetően következetes megközelítést biztosítson.

BŐVEBBEN ITT

RomaniaHungary