Kulcsszó - LIBE

JELENTÉS az emberkereskedelem megelőzéséről és az ellene folytatott küzdelemről, valamint az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtásáról

A jelentés kiértékeli az emberkereskedelem megelőzéséről, az ellene való küzdelemről és az áldozatok védelméről szóló 2011/36/EU irányelv végrehajtását és egy olyan uniós szintű összehangolt, harmonizált és koherens keretet létrehozásá szorgalmazza, amely hatékonyabb értékelési és nyomon követési mechanizmusokon alapul és amely garantálja az emberkereskedelem megelőzésének megerősítését és az áldozatok támogatását.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az Európai Parlament a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett, az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapo

Az Európai Parlament elfogadta a Tanácshoz és a Bizottsághoz intézett ajánlást az Európai Unió és a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrségi Szervezet (ICPO-INTERPOL) közötti együttműködési megállapodásról szóló tárgyalásokról.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi

A rendelet célja a közös nyomozócsoportok működését támogató célzott informatikai platform létrehozása. A közös nyomozócsoportokat két vagy több állam és adott esetben nem uniós országok hozzák létre határokon átnyúló hatású és korlátozott időtartamra szóló konkrét bűnügyi nyomozás céljából.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parl

Az irányelv célja a 2005/671/IB tanácsi határozat összehangolása az adatvédelmi jogszabályok végrehajtásáról szóló irányelvben ((EU) 2016/680 irányelv) meghatározott elvekkel és szabályokkal, annak érdekében, hogy a személyes adatok feldolgozása tekintetében az egyének védelmét illetően következetes megközelítést biztosítson.

BŐVEBBEN ITT

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolás

A rendeletjavaslat célja, hogy a „Koszovóra” való hivatkozást az (EU) 2018/1806 rendelet I. mellékletéből (a vízumkötelezettség alá tartozó országok jegyzéke) áthelyezze a II. mellékletbe (a vízumkötelezettség alól mentesített országok jegyzéke). Ennek eredményeképpen a koszovói biometrikus útlevelek birtokosai rövid távú (azaz 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos) uniós tartózkodás esetén vízummentesen utazhatnak majd.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a vagyonvisszaszerzésről és elkobzásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Az irányelv a bűncselekményekből származó vagyonok jobb nyomon követésére és azonosítására, valamint azok befagyasztásra és elkobzásra vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az irányelv kiszélesíti a vagyonelkobzás lehetőségeit, amelyek a bűncselekmények szélesebb körére lesznek alkalmazhatóak.

BŐVEBBEN ITT

Vincze Loránt az állampolgári jogok jelentéstevője az Egyesült Királysággal tervezett megállapodás előkészítése során

Az Európai Néppárti képviselőcsoport javaslatára a LIBE szakbizottság részéről Vincze Loránt az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeli kapcsolatára vonatkozó tárgyalások állandó jelentéstevője. Az RMDSZ EP-képviselője fogja nyomon követni az Európai Bizottság és az Egyesült Királyság kormánya közötti tárgyalásokat az állampolgárok jogai, az igazságügyi és belügyi együttműködés, a személyes adatok védelme, illetve a menekültügy, határvédelem és biztonságpolitika területein való együttműködés területén.

Az Európai Parlament szerdán délben fogadta el a tárgyalások megindítására vonatkozó határozatát, amelynek kidolgozásában Vincze Loránt is részt vett. A határozat kimondja: a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok mellett a polgárok jogainak is  – ideértve az Egyesült Királyság állampolgárainak az EU-n belüli, kölcsönös megközelítésen alapuló szabad mozgását is – az EU és az Egyesült Királyság közötti jövőbeli nemzetközi megállapodás oszthatatlan részét kell képeznie.

A vitához való hozzájárulásában a képviselő a brit miniszterelnök azon kijelentésére utalva, miszerint az Egyesült Királyság nem kívánja alkalmazni a szabad mozgás elvét az Unió és az Egyesült Királyság között, kifejtette: „A személyek és a munkavállalók mobilitása mindig közvetlenül kapcsolódott az Európai Unió belső piacának zökkenőmentes működéséhez, amelyhez az Egyesült Királyság súrlódásmentes hozzáférést szeretne. Az évek során azonban a személyek szabad mozgása megváltoztatta a csatorna mindkét oldalán lévő társadalmak társadalmi szövetét is.  A bevándorlás aránytalan megszigorítása számtalan társadalmi kapcsolatra lesz negatív hatással, ennek elkerülése érdekében olyan ambiciózus megállapodásra kellene jutni, amely tekintetbe veszi az EU és brit állampolgárok társadalmai között létező szoros összefonódásokat is.”

 

Háttér:

Az Egyesült Királyság január 31-én lépett ki az Európai Unióból. A kilépési megállapodásban rögzített átmeneti időszak február elsejétől idén december 31-ig tart.

Az Európai Parlament az Európai Bizottság által megfogalmazott, és az Unió főtárgyalója, Michel Barnier által február 3-án bemutatott tárgyalási mandátumtervezet alapján a Parlament fa keddi vitán és a szerdai szavazáson véglegesítette álláspontját az Unió és az Egyesült Királyság jövőbeli kapcsolatáról folytatott tárgyalásokról. A tárgyalási mandátumtervezet szabja meg a tárgyalások témaköreit és az elérendő célokat. A mandátumtervezetet az Unió 27 tagországának képviselőjéből álló Európai Tanács hagyja jóvá. Bármely jövőbeli megállapodás életbe lépéséhez azonban szükség van a Parlament jóváhagyására. A Parlament ezért állított fel koordinációs csapatot az Európai Bizottság által folytatott tárgyalások szoros nyomon követésére, és a parlamenti álláspont képviseletére. A Tanács február 25-én várhatóan elfogadja a mandátumtervezetet, ezt követően indulhat meg az első tárgyalási forduló március elején.

A határokon átnyúló bűnözés elleni harcot támogatni kell

Az Európai Parlament LIBE belügyi bizottságának megbízásából az Eurojust igazságügyi együttműködési ügynökség székhelyére látogatott Vincze Loránt csütörtökön, október 31-én az EP küldöttségével. Az Eurojust az Európai Unió tagállamainak bűnüldözési együttműködési szerve, a terrorizmussal, embercsempészettel, kábítószer-kereskedelemmel, határokon átnyúló bűnözéssel foglalkozik. Az ügynökségben együttműköznek a különböző tagországok hatóságai a bűnüldözési esetek felgöngyölítése érdekében.

“A határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni ügyészségi és bírói fellépés koordinációja hatalmas munka, amely az EU polgárainak biztonsága szempontjából nagyon fontos. Az EB a költségvetésük lefaragását szeretné, amit nem hagyhatunk. Nem a polgárok biztonságán kell spórolni. A terrorizmus, az embercsempészet, munkahelyi kizsákmányolás, cybertámadások száma folyamatosan növekedik, ezért üldözésük több együttműködést feltételez a tagállamokkal, és nagyobb befektetéseket igényel. Az Eurojust jó és fontos munkát végez, amit folytatni kell” – állapította meg az RMDSZ EP-képviselője Hágában.


 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary