Kulcsszó - Szlovákia

A felvidéki magyarok szavazatukkal adjanak eszközt a Szövetség kezébe!

A Szövetség támogatására biztatja a felvidéki magyarokat a szombati választásokon Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője, a FUEN elnöke. Közösségi oldalain közzétett videóüzenetében új esélynek nevezte a szombati választást a felvidéki magyar közösség pozsonyi képviseletének biztosítására. „Nagyon hosszú volt a parlamenten kívüliség. Sok vita, sok hibás döntés jellemezte az elmúlt tizenhárom évet. Egy dolog azonban biztos, és ezt erdélyi politikusként, de mégis a felvidéki magyar valóság ismerőjeként mondom: ezek az évek nem erősítették meg a felvidéki magyarságot, nem javították az életét, nem oldották meg az anyanyelvhasználatot, a dél-szlovákiai települések alulfinanszírozását” – emlékeztetett.

Meggyőződését fejezte ki, hogy a felvidéki magyar Szövetség megkötése és annak indulása a választáson arra jelent lehetőséget, hogy a megoldatlan ügyeket a szlovákiai Nemzeti Tanácsban elkötelezett magyar politikusok vegyék kézbe.

Az EP-képviselő arra figyelmeztetett, hogy sem a hamis próféták, sem a választások előtt magyar nyelvű plakátot fizető szlovák politikusok nem fognak magyar ügyeket képviselni. „Már az jó, ha nem akadályozzák őket, ezt például az Európai Parlamentben sikerült elérnem a Minority SafePack kezdeményezéssel és a Benes-dekrétumok vitáján. De ezeket is mi, kisebbségi képviselők tűztük napirendre” – tette hozzá.

Emlékeztetett a romániai magyarság tapasztalatára, amely azt mutatja, hogy a magyar ügyeket a magyar törvényhozókon kívül senki nem terjeszti elő, és idézte Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, aki szerint Bukarestben „egyik kezünkkel védekezünk, a másik kezünkkel pedig építkezünk”. Vincze Loránt ezért hangsúlyozta: „A felvidéki magyar politikusok megtették, amit az adott körülmények között tehettek: a Szövetség létrejött, elszánt és felkészült csapatával készen áll a munkára, de az eszközt, a parlamenti jelenlétet csupán Önök, a felvidéki magyarok adhatják a kezükbe, a szavazatukkal. Arra kérem Önöket, szombaton menjenek el szavazni, és válasszák a Szövetség politikusait! Hajrá, Szövetség! Hajrá, felvidéki magyarok!” – zárta videóüzenetét az erdélyi politikus.

A szlovák médiakeret módosításának meg kell felelnie az uniós jognak

Az Európai Bizottság vizsgálja a szlovákiai médiakeret módosítását, amely hátrányosan érinti a kisebbségi nyelveken sugárzó médiaszolgáltatókat. Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő azt követően fordult az Európai Bizottsághoz, hogy 2022 augusztusában a médiaszolgáltatási jogszabály módosítása kötelezővé tette a nem szlovák nyelven sugárzó szolgáltatók számára a szlovák nyelvű feliratozást – ez egyrészt plusz anyagi terheket eredményez, másrészt ellehetetleníti például az élő közvetítéseket.

A Bizottság tudatában van a szlovák médiakeret módosításának (… ) jelenleg vizsgálja az átültetést. Ezen értékelés függvényében a Bizottság dönthet úgy, hogy megteszi a megfelelő intézkedéseket az uniós jognak való megfelelés biztosítása érdekében” – áll a Vincze Loránt írásbeli kérdésére érkezett válaszban.

A Bizottság válasza utal az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló új javaslatra, amely értelmében „a tagállamok által hozott minden olyan jogalkotási intézkedésnek, amely hatással lehet a médiaszolgáltatók működésére a belső piacon, kellően indokoltnak, arányosnak, valamint objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie”.

Az erdélyi EP-képviselő szeptemberi írásos kérdésében rámutatott: a módosított jogszabály sérti az egyenlő elbánás elvét azáltal, hogy állami támogatás nélkül feliratozási közfeladatokat ró minden szolgáltatóra az összes, nem szlovák nyelven sugárzott műsor esetében, ugyanakkor ellehetetleníti az élő közvetítések sugárzását. Az EP-képviselő azt kérdezte a Bizottságtól, hogy mennyiben felel meg a jelenlegi jogszabályi keret az audiovizuális médiaszolgáltatásokról szóló irányelv céljainak, illetve az uniós ítélkezési gyakorlatnak, amelynek értelmében a hivatalos nyelv védelme és előmozdítása érdekében a tagállamok által bevezetett bármilyen korlátozásnak diszkriminációmentesnek, a cél elérésére alkalmasnak és szükségesnek kell lennie.

„Elvárom, hogy a Bizottság korrekcióra hívja majd fel a szlovák felet annak érdekében, hogy a kisebbségi nyelveken médiatartalmat szolgáltatók indokolatlan diszkriminációja megszűnjön Szlovákiában” – nyilatkozta Vincze Loránt.

 

Számos EP-képviselői kérdés alapján az EB 2013 óta vizsgálta a szlovákiai jogszabályi keretet. Akkor a vizsgálódás hatására módosult valamelyest a jogszabály, de nem gördített el minden akadályt a kisebbségi nyelvű műsorszolgáltatás elől. 2022 augusztusában a műsor-feliratozást érintő újabb jogszabályi módosítás a 2013-ban a Bizottság által kifogásolt állapotot hozta vissza: megszűnt az EU hivatalos nyelveire érvényes, feliratozási kötelezettség alóli kivétel, és a regionális vagy helyi műsorszolgáltatásra vonatkozó engedély alapján lehetséges kivétel, amelyek korábban a Bizottság felszólítására kerültek a jogszabályba.

A kérdés és a válasz teljes szövege itt olvasható.

Nemzeti kisebbségi ügyben ismét elutasítja a felelősségvállalást az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság szerint a Beneš-dekrétumok történelmi dokumentum, jelenleg nincsen joghatása, alkalmazása pedig nem ütközik az uniós jogba. Ezt a brüsszeli testület a Vincze Loránt RMDSZ-es európai parlamenti képviselő, a FUEN elnöke által március elején küldött írásbeli kérdésére adott múlt heti válaszában írta le, amely a szokásos válaszadási határidőt jóval túllépve érkezett.

A képviselő a közelmúltbeli szlovákiai kárpótlási ügyek kapcsán arról kérdezte az Európai Bizottságot, hogyan maradhatott érvényben és hogyan alkalmazható a szlovák jogrendben még ma is a faji alapon diszkrimináló dekrétumok egy része. Didier Reynders igazságügyi biztos válaszában leírta, hogy „A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 104/1945. sz. Határozata (…)a nemzeti hatóságok által az Európai Unióhoz való csatlakozást megelőzően hozott történelmi jogi aktus.”Vincze Loránt szerint felháborító, hogy a válaszadást megelőző hónapokban a Bizottság láthatóan arra sem vette a fáradtságot, hogy pontosan utánanézzen a felvetett problémának, és érdemben vizsgálja a helyzetet. A képviselő úgy véli, az EB egyszerűen kivette a fiókból a már másfél évtizede berögzült válaszszövegét, és továbbküldte azt.

Vincze Loránt sajtónyilatkozatában leszögezte: „Míg más diszkriminációt és kisebbségi kérdéseket érintő ügyekben a Bizottságnak akár egy sajtóhír is elegendő arra, hogy az uniós jog sértését feltételezze, ha évtizedes, őshonos kisebbségi közösségek egészét megbélyegző európai szégyenfoltról van szó, csak annyit tud mondani, hogy a rendelkezésére álló információk alapján az ügy nem kapcsolódik az uniós joghoz.” A képviselő emlékeztetett arra, hogy szakértők többször rámutattak: az ingatlanpiaci jogügyletek, illetve kárpótlások az uniós tőke szabad mozgásának témájához tartoznak, ezért nem lehet kijelenteni, hogy nem érintik az uniós belső piacot.

Az RMDSZ képviselője úgy döntött, a kérdést nem hagyja annyiban, és addig tér vissza rá, amíg színt nem vall az Európai Bizottság a Beneš-dekrétumok ügyében, amely a Felvidéken még ma is fájdalmas és fontos kérdés.

A képviselő kérdése ITT olvasható, a Bizottság válasza pedig ITT.

 

Beneš-dekrétumok: Elfogadhatatlan a 21. század Európájában nemzetiségi alapon ingatlanokat elkobozni

Az Európai Parlament Petíciós bizottságának napirendjén szerepelt kedden a Szlovákiában még mindig érvényben lévő Beneš-dekrétumok ügye. „A vagyonelkobzásokat elrendelő Beneš-dekrétumok eltörlése közelebbről tekintve Szlovákia történelmi adóssága, de az alapjogokat védő és a diszkrimináció minden fajtáját elítélő Európai Uniónak is kötelessége megszólalni az ügyben és elmarasztalni a felvidéki magyarok jogfosztását” – fogalmazott Vincze Loránt, az RMDSZ európai parlamenti képviselője az ülésen. A szakbizottság napirendjén két petíció szerepelt. Az egyiket 2012-ben kezdeményezte Juhász Imre, a magyar Alkotmánybíróság tagja és Hahn-Seidel Alida, a németországi Hunnia Baráti Kör képviselője, a másik petíciót PráznovszkyMiklós érsekújvári ügyvéd, a Nobilitas Carpathiae elnöke és Thajnay Mária, azEmberi Jogok Közép-Európai Bizottságának főtitkára nyújtotta be 2014-ben.

A Beneš-dekrétumok 1945-ben születtek, a csehszlovák államiság alapját jelentették, de közülük tizenhárom a német és magyar kisebbséget a kollektív bűnösség elve alapján hurcolta meg. Az RMDSZ EP-képviselője felszólalásában emlékeztetett rá: a szlovák parlament 2007-ben, három évvel az uniós csatlakozást követően határozatban erősítette meg a dekrétumok sérthetetlenségét, majd annak Alkotmányügyi Bizottsága 2018-ban tette ugyanezt.

Az uniós intézményekben többször téma volt már a dekrétumok ügye, az Európai Parlament már az érintett tagállamok uniós csatlakozását megelőzően heves vitákat tartott róluk. A Petíciós Bizottság sem először foglalkozik a témával, jelentős elmozdulás uniós szinten viszont még nem történt. A felvidéki magyar EP-képviselők a korábbi mandátumok során folyamatosan azon dolgoztak, hogy nyitva maradjanak a Beneš-dekrétumokról szóló petíciók. Vincze Loránt EP-képviselőként a felvidéki magyar ügyek európai parlamenti képviseletét is vállalta, kiemelten a diszkriminatív dekrétumok ügyét.

Vincze Loránt az Európai Bizottság álláspontját cáfolva felhívta a figyelmet: csupán látszólag van szó egy történelmi jogszabálygyűjteményről, hiszen az elmúlt hónapok eseményei, például a D4-es autópálya építésénél állami hatóság által elindított tulajdon-elkobzási kísérlet, illetve a Bosits-ügy azt bizonyítják, hogy egyes dekrétumok joghatása ma is megvan.

„A 21. században – állami hatóságok közreműködésével – a kollektív bűnösség elve alapján eredetileg a 40-es évek végén elrendelt ingatlan-elkobzások érvényesítése vagy annak kísérlete zajlik, erről hivatalos dokumentumok és bírósági eljárások is tanúskodnak. Ha csak a jogi oldalát nézzük a dolgoknak, akkor is azt kell mondanunk, hogy elfogadhatlan, hiszen alapja a nemzetiségi hovatartozáson alapuló diszkrimináció egyik legsötétebb korokat idéző változata” – mutatott rá az RMDSZ EP-képviselője.

Véleménye szerint a Bizottságot új, mélyrehatóbb vizsgálatra kell bírni az ügyben, a petíciós bizottságnak pedig, amint a helyzet engedi, tényfeltáró utat kell szerveznie Szlovákiába. A képviselő azt is javasolta, hogy írásban kérjék ki a szlovák kormány álláspontját, rákérdezve a megoldás lehetőségeire, illetve, hogy a LIBE jogállamisággal foglalkozó munkacsoportja szintén vizsgálja meg a kérdést.

A petíciós bizottság úgy döntött, nyitva hagyja a petíciót, illetve felkéri az Európai Bizottságot, hogy a friss bírósági dokumentumok figyelembe vételével folytasson mélyreható vizsgálatot.


 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary