Recomandările ONU privind educația minorităților includ propunerile din MSPI

Recomandările ONU privind educația minorităților includ propunerile din MSPI

Comisia Europeană ar trebui să elaboreze propuneri legislative specifice bazate pe dispozițiile referitoare la limbă și la educație din Minority Safepack Initiative – spune una dintre recomandările Forumului regional european pentru educație, limbă și drepturile omului ale minorităților. Recomandările Forumului regional, care a avut loc în luna mai a acestui an la Bruxelles, au fost prezentate săptămâna trecută de către raportorul special al ONU pe problemele minorităților, Fernand de Varennes. Forumul a fost organizat în comun de raportorul special și un consorțiu de organizații neguvernamentale care lucrează pentru drepturile minorităților din Europa. Președintele FUEN, Loránt Vincze, și membrii Grupului de lucru pentru educație FUEN au jucat un rol activ în for, multe dintre propunerile lor ajungând în recomandări.

Documentul susține că Uniunea Europeană ar trebui să se asigure că o politică lingvistică care susține limbile minorităților face parte din misiunea sa, inclusiv prin acordarea de sprijin financiar pe termen lung pentru programele legate de educația și predarea limbilor minorităților. În plus, ar trebui adoptată o directivă a Uniunii Europene privind standardele minime pentru minorități pentru a face primii pași pentru aplicarea colectivă a drepturilor de utilizare a  limbilor minorităților în educația consacrată în tratatele internaționale și regionale pentru drepturile omului, inclusiv Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale și minoritare.

Recomandările spun că statele trebuie să garanteze dreptul elevilor de a-și folosi limba maternă la toate nivelurile de școlarizare (în măsura în care este posibil). În general, acest lucru ar trebui să urmeze o abordare în scară glisantă sau având la bază principiul proporționalității. Cel puțin, minoritățile lingvistice ar trebui să aibă posibilitatea de a studia limba maternă, acolo unde nu este posibil ca acestea să parcurgă întreg ciclul de educație în propria limbă. De asemenea, se arată că statele trebuie să ofere condițiile și oportunitățile ca minoritățile să învețe și să înțeleagă cultura și limba comunității majoritare. Membrilor majorității lingvistice ar trebui să li se ofere, de asemenea, condițiile și oportunitățile de a învăța cultura și limba minorităților lingvistice.

Școlilor private, colegiilor, universităților și altor unități de învățământ nu trebuie să li se interzică predarea în limbi minoritare; în cazul în care finanțarea de la stat este oferită unităților de învățământ private, o asemenea finanțare trebuie să fie asigurată și acestor unități; diplomele, certificatele și alte certificate ale rezultatelor academice ale unităților de învățământ minoritare, private și publice, trebuie recunoscute de autoritățile educaționale și alte autorități publice, mai arată documentul.

Documentul conține, de asemenea, o listă de recomandări cu privire la abordări pedagogice, oportunități de tineret și management, inclusiv programe de instruire și dezvoltare a profesorilor.

Documentul poate fi descărcat de aici.

Urmăriți-mă și pe Facebook!
RomaniaHungary