Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/r62125film/vinczelorant.eu/ro/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2364
2021-02-09 - Vincze Loránt

Nap - február 9, 2021

Vincze Loránt solicită o strategie dedicată a UE pentru eradicarea traficului de persoane

Parlamentul European a dezbătut luni seara un raport privind problematica traficului de persoane. Scopul raportului este evaluarea punerii în aplicare a Directivei 2011/36/UE în ceea ce privește stabilirea unor norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor în domeniul traficului de persoane, punând accentul pe migrație și pe perspectiva de gen. Acesta se referă la măsurile juridice de transpunere la nivelul statelor membre (SM), la implementarea practică a directivei în statele membre, la evoluțiile pozitive și la provocările întâmpinate.

În calitate de raportor al PPE pe această temă, europarlamentarul UDMR Vincze Loránt în discursul susținut luni, 8 februarie, în cadrul dezbaterilor, a arătat că statele sursă cât și cele pe teritoriul cărora se comit infracțiunile ulterior își au partea lor de responsabilitate. ”Potrivit Comisiei Europene, 75% dintre copiii victime ai traficului de persoane și jumătate dintre victime sunt cetățeni ai UE. Țările de origine prezintă o distribuție inegală. Țările Europei Centrale și de Est: România, Ungaria și Bulgaria conduc statisticile. Acestea sunt cifre, dar există ființe umane în spatele lor. Țările de origine și de destinație își au partea și responsabilitatea în aceste infracțiuni.”

Deputatul UDMR a solicitat introducerea în documentul aflat în dezbaterea Parlamentului a două articole deosebit de importante cu privire la problematica cetățenilor de etnie romă, întrucât traficul are rădăcini socio-economice profunde și este legat de situația grupurilor vulnerabile sau marginalizate, romii mai ales. ”Proporția femeilor și copiilor romi în rândul victimelor a fost de câteva ori mai mare decât cea a populației generale. Cu toate acestea, încă nu există măsuri specifice pentru prevenirea traficului prin strategiile naționale de integrare a romilor”, a declarat Vincze Loránt.

De asemenea, acesta a subliniat importanța monitorizării domeniilor în care sunt folosite victimele traficului de persoane și a solicitat o strategie dedicată a Uniunii pentru combaterea acestui flagel.

”Zonele subraportate și subinvestigate, cum ar fi exploatarea forței de muncă, necesită, de asemenea, o atenție specială. În sectorul agricol de exemplu. Potrivit Europol, infractorii obligă victimele cu calificare scăzută din țările mai sărace să lucreze ore lungi pentru un salariu mic într-o altă țară. Ei exploatează victimele și de multe ori nici măcar nu le plătesc, și nu îi lasă să plece acasă. ”În numele Grupului PPE, sper cu tărie că astfel de îngrijorări vor fi preluate de Comisia Europeană într-o strategie dedicată a UE pentru eradicarea traficului de persoane fără alte întârzieri”, a declarat deputatul UDMR în PE.

Directiva trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 6 aprilie 2013, iar Comisia a raportat Parlamentului și Consiliului înainte de 6 aprilie 2015 nivelul de respectare a directivei de către statele membre. În plus, Comisia a publicat primul său raport periodic privind progresele realizate în combaterea traficului de persoane, în conformitate cu articolul 20 din directivă, în 2016, al doilea în decembrie 2018, iar al treilea raport a fost publicat în octombrie 2020.Din aceste rapoarte și din rapoartele altor actori importanți reiese clar că, la aproape zece ani de la adoptarea directivei, există încă anumite obstacole în calea punerii sale depline în aplicare. Raportul privind punerea în aplicare urmărește să identifice și să evidențieze aceste obstacole, precum și să ofere recomandări specifice Comisiei, statelor membre și altor actori importanți implicați cu privire la modul în care practicile pot fi cel mai eficient aliniate pentru a surmonta impedimentele care afectează implementarea deplină și eficientă a directivei.

Potrivit documentului, se recomandă Comisiei revizuirea Directivei privind combaterea traficului de persoanepentru a îmbunătăți măsurile de prevenire, combatere și urmărire penală a tuturor formelor de trafic și pentru a se asigura că statele membre incriminează explicit utilizarea în cunoștință de cauză a tuturor serviciilor furnizate de victimele traficului de persoane care implică exploatarea. De asemenea, se solicită Comisiei să publice fără întârziere o strategie precisă și specifică a UE în vederea eradicării traficului de persoane, tratându-l ca o prioritate și utilizând un cadru juridic și de politică cuprinzător, axat pe gen și pe copii și centrat pe victime.

Votul final asupra raportului se va da miercuri seara în cadrul ședinței plenare a Parlamentului European din Strasbourg.

RomaniaHungary