Vincze Loránt Gyulán: nem meghaladott a kisebbségi identitás megőrzésének igénye

Vincze Loránt Gyulán: nem meghaladott a kisebbségi identitás megőrzésének igénye

A világon és Európában az utóbbi időben visszalépés tapasztalható a kisebbségi jogok terén – mutatott rá Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő, a FUEN elnöke pénteken délután Gyulán, a Konrad Adenauer Stiftung és az Andrássy Egyetem konferenciáján. António Guterres ENSZ-főtitkár csütörtökön mondott szavait idézve kijelentette: a kisebbségek jogait védő országok békésebbek, a kisebbségek részvételét támogató gazdaságok virágzóbbak, a sokféleséget és befogadást felkaroló társadalmak dinamikusabbak. Az ENSZ 30 évvel ezelőtt fogadta el a  Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló Nyilatkozatot, de ennek teljesítésében a világ messze elmaradt vállalásaitól – akárcsak az európai országok a Kisebbségvédelmi Keretegyezményben és a Nyelvi Chartában foglaltak teljesítésétől – mutatott rá. Szerinte a különböző államok közt tapasztalható hatalmas különbségek teszik indokolttá nemzetközi és európai kisebbségvédelmi standardok bevezetését.

Az őshonos kisebbségek jelentősége Németország és Magyarország külpolitikai és külgazdasági kapcsolataiban és a határokon átnyúló együttműködésben című konferencián a FUEN elnöke cáfolta, hogy az identitás megőrzésének ambíciója meghaladott lenne. „Minden kultúra egyedi, és helye van a nyilvánosságban. A nyelvek nemcsak kommunikációs eszközök, hanem egyedi értéket képviselnek, az egyetemes emberi tudás, kulturális értékek – dalok, versek, mondák – őrzői, továbbítói. Tagadni a nyelvi-nemzeti identitást ennek a teljes örökségnek a törlését jelentené. Csak egy uniformizáló, tömegmanipulációra törekvő, szűklátókörű társadalomszemlélet akarhatja ezt” – fogalmazott.

Vincze Loránt elmondta: egyes nemzetállamok perspektívája valóban szűklátókörű, a 19. századi egy nyelv – egy társadalom – egy nemzet paradigmán alapszik. A többség asszimilációs törekvése ma már nem jelenik meg ugyan a jogszabályokban, de továbbra is meglévő a szándék, hiszen sok országban a társadalmi-gazdasági előnyök a többségi nyelv ismeretén múlnak. Mikor a kisebbség jelképeinek elutasítását tapasztaljuk, annak oka ebben a szűklátókörűségben keresendő. Pozitív példaként hozta fel Gyulát, ahol éppen aznap tapasztalhatta, hogy a román iskolán ott lobog a román zászló, és az iskolán lévő feliraton első a román nyelv, és ez senkit nem zavar – ezzel szemben Romániában magyar iskola- és óvodaalapítást akadályoznak. „Oktatási, anyanyelvhasználati és kulturális kérdésekben a kisebbségi közösségeknek autonóm döntési jogkörre van szüksége, az általuk javasolt keretet pedig az államnak közpénzből kell finanszíroznia – hiszen mindannyian adófizetők vagyunk” – mondta el.

Meglátása szerint az Európai Unióban a Minority SafePack kisebbségi polgári kezdeményezés alapjaiban változtatta meg a viszonyulást a kisebbségi jogokhoz annak ellenére, hogy az Európai Bizottság elutasította a jogalkotást. „Azzal, hogy sikerült felépíteni ezt a kezdeményezést, összegyűjtöttük az aláírásokat – amiben a magyarországi nemzetiségek támogatásának is fontos szerepe volt –, megszereztük az Európai Parlament támogatását, majd a bizottsági elutasítást követően a különböző államok és régiók parlamentjeinek, közszereplőinek támogatását, sikerült elérni, hogy a Minority SafePack önálló életet éljen. Többé már nem csupán a FUEN-től függ, hanem a kisebbségek törekvéseinek közös nevezőjévé vált. Ma az egységes uniós kisebbségi jogrendszer kialakítása közös igény” – fogalmazott. A FUEN és az MSPI kezdeményezői 2021 márciusában az Európai Unió Bíróságán indítottak semmisségi eljárást az Európai Bizottság döntése ellen – ebben az ügyben november 9-én várható döntés.

Vincze Loránt pénteken a gyulai román közösséget is meglátogatta. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzata kérte felvételét a FUEN tagjai közé, erről a FUEN jövő heti berlini kongresszusa dönt. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke, Kozma György, Netye Bertold alelnök és Kreszta Traján, az Országgyűlés román nemzetiségi szószólója arról számolt be, hogy a magyarországi románok száma a népszámlálási adatok szerint folyamatosan nő, 2011-ben már 36 ezren vallották magukat románnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a történelmi román közösség lélekszáma gyarapodna, hanem az utóbbi évtizedekben költöztek át sokan Romániából munkát vállalni. Ők is bekerülnek a statisztikákba. hiszen Magyarország területén élnek. A megbeszéléshez csatlakozott Dr. Görgényi Ernő, Gyula polgármestere is.

Ezt követően meglátogatták a Nicolae Bălcescu Román Gimnáziumot, Általános Iskolát és Kollégiumot, ahol Czeglédiné Dr. Gurzó Mária intézményvezető mutatta be az 1949-ben alapított iskolát. Jelenleg közel 500 diák tanul itt, 60 fős személyzet biztosítja a kétnyelvű oktatást. Bár az iskolába beiratkozók közt nagyon nagy a különbség a román nyelv ismeretét illetően, az iskola évről évre szép eredményeket tud felmutatni, magas a tanulmányaikat egyetemen folytatók aránya. A diákok Románia történelméről és földrajzáról, a magyarországi románok történetéről, a román művészetről is tanulnak, illetve a rendkívül gazdag tánckultúra átörökítését is célul tűzte ki az intézmény – ennek érdekében heti egy testnevelésórán néptáncolni tanulnak a diákok. Vincze Loránt a látogatás során a sajtó képviselőinek elmondta: a román gimnázium a fókuszpontja a Gyulán élő román közösség életének, hiszen az ott zajló oktatás, valamint az ott tanuló gyermekek bizonyítják, hogy ez egy életerős közösség, amely szeretne megmaradni, amelynek van jövője.

Kövessen Facebookon is!
RomaniaHungary