Oktatás és foglalkoztatás

Oktatás és foglalkoztatás

Az oktatás és foglalkoztatás témakörben közvetett forrásokból elérhető operatív program biztosít támogatást, de az Erasmus program is folytatódik a 2021–2027-es időszakban.

 

Operatív program

Az Oktatási és Foglalkoztatási Operatív Program (Programul Operațional Educație și Ocupare – POEO) újszerűsége, hogy összekapcsolja a két témakört, integrált jövőképet mutat be az oktatáshoz való hozzáférés és a munkaerőpiacra való belépés kapcsán. A program célja a munkaerőpiachoz kapcsolódó intézmények és szolgáltatások korszerűsítése, a nemek szerinti esélyegyenlőség, a szakmai és a magánélet egyensúlyának biztosítása, valamint a munkaerőpiac gyorsabb változásához való jobb alkalmazkodás.

A programra 3,88 milliárd euró van kilátásban, ebből 3,2 milliárd euró az Európai Szociális Alapból és 581 millió euró az országos költségvetésből.

A program két tengelyén keresztül lehet majd pályázni, a következő felosztásban:

 

1. Foglalkoztatás: A fiatalok elhelyezkedése és felzárkózása a munkaerőpiacon

Célok

 • Hozzáférés támogatása a munkaerőpiachoz minden álláskereső, különösen a fiatalok, a tartósan munkanélküliek és a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok, valamint az inaktívak számára, önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság előmozdításával.

Előirányozott összeg

 • Kb. 2 milliárd euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Ifjúsági központok/klubok létrehozása/fejlesztése a közösségekben, a fiatalok számára speciális tevékenységeket kínáló helyi hatóságok és állami/magán szervezetek bevonásával.
 • A fiatal dolgozók hálózatának létrehozása (olyanoké, akik már nem tanulnak, nem dolgoznak és nem vesznek részt képzéseken sem).
 • Pályaorientáció és meditáció állami/magán foglalkoztatási szolgáltatóknál.

Jogosult pályázók

 • Hatóságok/közintézmények és oktatási, valamint foglalkoztatási központi közszolgáltatások (Munkaügyi Minisztérium, Országos Munkaerő-ügynökség, Országos Felnőtt-továbbképző Tanács stb.)
 • Helyi önkormányzatok/intézmények és oktatás, illetve foglalkoztatás terén tevékenykedő közszolgáltatások decentralizált intézményei
 • Ifjúsági és közösségi központokat működtető vagy létesítő helyi önkormányzatok
 • Ifjúsági egyesületek
 • Kereskedelmi kamarák
 • Civil szervezetek
 • Munkaadók, szociális partnerek, munkáltatói és szakszervezeti szövetségek, ágazati bizottságok és az érintett gazdasági szereplők
 • A továbbképzési szolgáltatók engedélyezésére hivatott megyei bizottságok, regionális képzési központok, kompetenciaértékelési központok
 • Közösségi vagy ifjúsági központok

 

2. Oktatás

Célok

 • A korai iskolaelhagyás megakadályozása, a hátrányos helyzetű csoportok oktatásának és képzésének biztosítása és a részvétel növelése.

Előirányozott összeg

 • Kb. 1,88 milliárd euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • Bölcsődei és óvodai helyek növelése, valamint kiegészítő szolgáltatások létesítése (játékközpontok, játszócsoportok stb.).
 • Segédeszközök vásárlása: didaktikus játékok, kifestőkönyvek, munkafüzetek, gyurma, akvarellek stb.
 • A kiszolgáltatott csoportokba tartozó gyermekek támogatása: utalványok, ruházat, cipők, kellékek, informatikai eszközök, étkezési és szállítási költségek elszámolása.

Jogosult pályázók

 • Oktatási és foglalkoztatási hatóságok/közintézmények és központi közintézmények (Munkaügyi Minisztérium, Oktatási Minisztérium, Országos Munkaerő-ügynökség, Országos Felnőtt-továbbképző Tanács stb.)
 • Helyi önkormányzatok/intézmények és közszolgáltatások oktatási és foglalkoztatási decentralizált intézményei
 • Állami vagy magán foglalkoztatói/oktatási vagy képzési szolgáltatások/készségértékelési és elismerési szolgáltatások/pályaorientációs és tanácsadási szolgáltatások
 • Az országos oktatási rendszer intézményei
 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóintézetek
 • Ifjúsági egyesületek
 • Kereskedelmi kamarák
 • Civil szervezetek
 • Munkaadók, szociális partnerek, munkáltatói és szakszervezeti szövetségek, ágazati bizottságok és az érintett gazdasági szereplők
 • A továbbképzési szolgáltatók engedélyezéséért felelős megyei bizottságok, regionális képzési központok, kompetenciaértékelési központok
 • Közösségi vagy ifjúsági központok
 • Az első tengely költségvetéséből kívánják megvalósítani a Start-up Diaspora, a Start-up Rural, a Restart, a Start-up Student és az Innotech programot, de digitalizációs programokra is pályázhatnak az önkormányzatok és a kkv-k. A második tengelyen folytatódik olyan programok finanszírozása, mint a Második esély vagy Délutáni foglalkoztató (after-school).

 

Erasmus 2021–2027

 • A program költségvetése jelenleg még vita tárgyát képezi az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, ugyanis a Tanács 21,2 milliárd eurós javaslatot tett, 3,4 milliárd euróval (14%-kal) kevesebbet, mint az EB javaslata, viszont lényegesen többet, mint az elmúlt hétéves költségvetés (14,7 milliárd euró).
 • Az előrejelzések szerint nem változik jelentősen a program szerkezete, de lesznek új alfejezetek is egyes kulcsintézkedéseken belül.
 • A program három kulcsintézkedés köré épül, és külön pontként folytatódik a Jean Monnet program is.

1. Mobilitás az oktatásban, képzésekben, sportban

 • Mobilitási projektek az oktatásban, képzésben, sportban
 • Folytatódik a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok, a szakképzésben részt vevők, az iskolás diákok, fiatalok, az oktatásban és képzésben részt vevő személyzet mobilitási támogatása, ami újdonságként bővül a sportolók és az edzők körével is.
 • Fiatalok részvételének támogatása különböző programokban, tevékenységekben
 • A DiscoverEU-hoz kapcsolódó tevékenységek – újdonság a következő időszakban
 • Nyelvtanulási támogatás

2. Szervezetek, oktatási intézmények együttműködésének támogatása

 • Együttműködési partnerségek – újdonság a kis léptékű partnerségek támogatása
 • Együttműködés a kiválóságért – folytatódnak az Erasmus Mundus együttes mesteri képzései, de két új alpontban támogatják az európai egyetemek és kiválósági központok együttműködését is
 • Partnerség az innováció érdekében – folytatódik az együttműködési programok támogatása
 • Nonprofit sporttevékenységek támogatása
 • Online platformok és az online térben való együttműködés programjai

3. Oktatási, sport- és szakképzést biztosító intézmények, fiatalok szervezeteinek együttműködési programjai

 • Az európai szakpolitika-fejlesztés, beleértve a koordináció nyílt módszereinek, az európai politikai kísérletek, az EU-szintű vagy nemzetközi felmérések és tanulmányok (Eurydice hálózat, Youth Wiki), illetve különleges intézkedések támogatását az új politikai kihívások kezelésére
 • Készségek, képesítések minőségét, átláthatóságát és elismerését elősegítő uniós eszközök támogatása, pl. az Europass és a YouthPass intézkedés, a bolognai folyamat tevékenységeinek és irányító testületeinek támogatása, valamint az oktatási és képzési területen szerzett képesítések és tanulmányi időszakok elismerése
 • Politikai párbeszéd és együttműködés az érdekelt felekkel és nemzetközi szervezetekkel, ideértve a nemzetközi szervezetekkel együttműködő (EBESZ, Európa Tanács) vagy az EU-szintű hálózatok és európai civil szervezetek támogatását
 • A program minőségi és inkluzív végrehajtásának támogatása, például a SALTO erőforrásközpontok, országos hatóságok képzési és együttműködési tevékenységeinek vagy az Erasmus+ volt résztvevőinek támogatása (pl. öregdiák-hálózatok, nagykövetek)
 • Új intézkedés a más uniós eszközökkel és politikákkal való szinergiák támogatásáért, amely az új költségvetés programjainak fokozott integrációs törekvését tükrözi
 • Tudatosságserkentő tevékenységek támogatása: Erasmus Eredmény Platform, Európai Ifjúsági Hét/Szakmai készségek hete/ Sporthét, oktatási, képzési és ifjúsági fórumok vagy az Eurodesk hálózat stb.

4. Jean Monnet Akcióprogram

 • Jean Monnet Akcióprogram a felsőoktatás területén
 • Jean Monnet Akcióprogram az oktatás és képzés más területein
 • Kijelölt intézmények meghívásos alapú támogatása
 • Újdonságnak tekinthető, hogy az egyéni tanulói mobilitás támogatása az első kulcsintézkedésben szerepel, ami eddig a második kulcsintézkedésben volt, de bevezették a sportedzők mobilitását, és az Európán kívüli mobilitás lehetősége kiterjed a szakképzésben részt vevő tanulókra is.

A DiscoverEU program is újdonságnak számít, lehetőséget nyújt a 18 éveseknek a rövid távú egyéni vagy csoportos tapasztalatszerzésre Európában, ingyenes utazási jegyet biztosítva számukra. A cél az EU-hoz tartozás tudatának erősítése és Európa kulturális sokszínűségének felfedezése. A programnak volt egy kísérleti szakasza is, az EB 15 000 18 éves fiatalt választott ki, aki nyáron ingyen utazhat. Az utazási jegy értéke 255 euró lesz, egyéb költségek támogatása nélkül.

Újdonságként jelenik meg a kis léptékű partnerségek támogatása, válaszként arra az igényre, miszerint olyan, a kisebb szervezeteknek is (iskolák, ifjúsági szervezetek és felnőttképzési központok) hozzáférést kell biztosítani a programhoz, amelyeknek nincs lehetőségük pályázni a második kulcsintézkedés partnerségi programjában. Csökken az adminisztratív terhelés, a partnerségek rövidebb ideig és kisebb támogatásokkal működnek. Még tisztázásra vár a „kis léptékű” fogalom, de számos érdekelt fél üdvözölte a kezdeményezést, hiszen a kevesebb erőforrással rendelkező új pályázók is támogathatók.

Európai egyetemek – Az ötlet eredetileg Emmanuel Macron francia elnöktől, a Sorbonne Egyetemen tartott 2017. szeptember 26-i beszédéből származik, amelyben 20 európai egyetem létrehozását javasolta 2024-re, és amelyet az Európai Tanács közvetlenül felvett december 14-i ülésének következtetéseibe. Az Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóság a 2014–2020-as programban az „Európai Egyetemi Hálózatok” finanszírozásán dolgozik, amelynek alapelve, hogy a hálózatok nyitva álljanak a tagállamok bármely felsőoktatási intézménye előtt, hogy földrajzilag kiegyensúlyozottak és társadalmilag befogadóak legyenek. Az ötlet beépült az új Erasmus-javaslatba, az új Horizont Európa program pedig kiegészíti az Európai Egyetemek kezdeményezéshez nyújtott támogatást.

Szakmai Kiválósági Központok – Az akció az Európai Szakképzési Szövetség (EVTA) által korábban kidolgozott projekten alapul, a központok transznacionális platformok formájában működhetnek majd, a szakképzési szolgáltatók és más érdekelt felek, például vállalkozások, szociális szervezetek partnerségeiből állhatnak, nagy hangsúlyt fektetve a gazdasági fejlődésre és a versenyképesség növelésére, a regionális mesterségesintelligencia-stratégiák figyelembevételével.

Együttműködés más uniós eszközökkel/politikákkal – Mobilitási programok támogatása olyan szakpolitikai területeken, melyek korábban nem szerepeltek a lehetőségek között, például az állami szféra, a mezőgazdaság és vidékfejlesztés, vállalkozás, bűnüldözés terén. A támogatott tevékenységek között találjuk a képzések támogatását (pl. munkakörnyezet, megfigyelési időszakok, tanfolyamok) és transznacionális szemináriumok támogatását.

Kövessen Facebookon is!

 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary