Magyar–román pályázati névmutató

Magyar–román pályázati névmutató

Egészségügyi Operatív Program

Programul Operațional Sănătate (POS)

Beruházások és Európai Projektek Minisztériuma

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE)

Európai Mezőgazdasági Garanciaalap

Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Fondul European de Dezvoltare Regională

Európai Strukturális és Beruházási Alapok

Fonduri Structurale și de Investiții Europene

Európai Szociális Alap

Fondul Social European

Európai Tengerügyi és Halászati Alap

Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM)

Fenntartható Fejlődés Operatív Program

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)

Határ menti együttműködési program

Program de cooperare transfrontalieră

Inklúzió és Méltányosság Operatív Program

Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS)

Integrált Országos Stratégia Energia és Klímaváltozás terén 2021–2030

Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030

Intelligens növekedés, Digitalizáció és Pénzügyi eszközök Operatív Program

Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)

Kis- és középvállalkozók (kkv-k)

Întreprinderi Mici și Mijlocii (IMM)

Kohéziós alapok

Fonduri de Coheziune

Közlekedési Operatív Program

Programul Operațional Transport (POT)

Közös Agrárpolitika

Politica Agricolă Comună

Méltányos Átállásért Alap

Fondul de Tranziție Justă

Méltányos Átállást Támogató Operatív Program

Programul Operaţional Tranziție Justă (POTJ)

Oktatás és Foglalkoztatás Operatív Program

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)

Operatív program

Program operațional

Prioritási tengely

Axă prioritară

Irányító hatóság

Autoritate de management

Programirányító egység

Unitate de management program/unitate de gestionare a proiectelor

Regionális operatív programok

Programe Operaţionale Regionale (POR)

Technikai támogatás

Asistență tehnică

Technikai Támogatás Operatív Program

Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT)

Többéves pénzügyi keret

Cadru financiar multianual

Kövessen Facebookon is!

 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary