Kutatás, fejlesztés, digitalizáció és innováció

Kutatás, fejlesztés, digitalizáció és innováció

Operatív program

Az Intelligens növekedés, Digitalizáció és Pénzügyi Eszközök Operatív Programja (Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – POCIDIF) legkevesebb 1,61 milliárd eurós költségvetéssel rendelkezik, és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból, Kohéziós Alapokból, ezen belül pedig a Connecting Europe Facility nevű programból, a Méltányos Átállásért Alapból, valamint az állami költségvetésből tevődik össze.

A pályázók a program tíz prioritási tengelyén keresztül hívhatnak le támogatásokat.

 

1. Az országos kutatás, fejlesztés és innováció (KFI) felzárkóztatása az európai és nemzetközi kutatási térségbe

Célok

 • A Horizont Európa program versenyein közvetlenül részt vevő KFI-projektek támogatása, kiegészítve a Horizont Európa által finanszírozott projektekhez javasolt tevékenységeket, vagy amelyek a romániai KFI-intézmények adminisztratív kapacitásának megerősítésére hivatottak.

Előirányozott összeg

 • 40 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Szinergiák létrehozása a Horizont Európa és más európai programmal, kezdeményezéssel: például a Kiválósági Jegy elfogadása olyan, a Horizont program keretében szerzett kiválósági pályázatoknál, amelyeknek nem kell új pályázati kiíráson részt venniük. Szinergiák megvalósítása összhangban a jövőbeni Horizont Európa rendelkezéseivel, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (RO-EIT) tevékenységeivel, a közös technológiai kezdeményezések kiegészítő tevékenységeivel (RO-ECSEL, KOMPLEMENT) stb.

Jogosult pályázók

 • Kutatóközpontok
 • Nagyvállalatok
 • Kkv-k

 

2. Vonzó innovációs rendszerek létrehozása és népszerűsítése a gazdaságban

Célok

 • Innovációs rendszerek létrehozása, technológiai transzfer biztosítása

Előirányozott összeg

 • 30 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A KFI-konzorciumok által javasolt megoldások az ipar (kkv-k és nagyvállalkozások) által meghatározott vagy országos nagyságrendű, összetett témákban.
 • A KFI támogatása az ötlettől a piacra dobásig tartó folyamatban.
 • A projekt-előkészítés támogatása, valamint a potenciális kedvezményezettek felkészítése technikai támogatással.
 • A technológiai transzfer támogatása a vállalkozások innovációja érdekében, ideértve az eszközvásárlást is.

Jogosult pályázók

 • Kutatóközpontok
 • Nagyvállalatok
 • Kkv-k

 

3. A felsőoktatási intézmények KFI-kapacitásának fejlesztése

Célok

 • Egyetemek támogatása az ismeretátadási képesség növelésében kutatóközpontok, laboratóriumok létrehozásával vagy korszerűsítésével.

Előirányozott összeg

 • 105 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Laboratóriumok fejlesztése és korszerűsítése, ideértve az eszközök, berendezések vásárlását is.
 • A felsőoktatásban használatos kutatási eszközök beszerzése.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók partnerségei az említett szereplőkkel

 

4. Kutatóközpontok KFI-kapacitásának növelése

Célok

 • Kutatóközpontok innovációs és kutatási képességének támogatása a gazdasági ágazatok innovációs követelményeinek eleget tevő laboratóriumok vagy létesítmények létrehozásával és korszerűsítésével.

Előirányozott összeg

 • 125 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Laboratóriumok fejlesztése és korszerűsítése, ideértve az eszközök, berendezések vásárlását is.
 • Kutatási eszközök, berendezések, felszerelések beszerzése.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók partnerségei az említett szereplőkkel

 

5. Nagyvállalkozások KFI-kapacitásának növelése

Célok

 • A nagyvállalkozások és a kkv-k együttműködésének támogatása

Előirányozott összeg

150 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A vállalkozások tevékenységeinek bővítéséhez szükséges technikai dokumentáció és kísérleti modellek elkészítése.
 • Kísérleti programok támogatása innovatív műszaki megoldások fejlesztésére, marketinghez, tulajdonjog megszerzéséhez.
 • Tesztelési szolgáltatások, új technológiák fejlesztésének támogatása.

Jogosult pályázók

 • Nagyvállalatok

 

6. Stratégiai projektek kidolgozása a kutatás, fejlesztés és innováció terén

Célok

 • Egyetemek, a gazdasági szféra és a hatóságok együttműködésének támogatása a mesterséges intelligencia vagy innovációs technológiák terén.

Előirányozott összeg

280 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Közös fejlesztési megállapodások kialakítása, a tudományos eredmények kamatoztatása különféle környezetben.
 • Spin-offok létrehozása.
 • Az ipari vállalatok együttműködési és partnerségi kereteinek megteremtése a technológiai transzfer érdekében.
 • Együttműködés más európai hálózatokkal.

Jogosult pályázók

 • Felsőoktatási intézmények
 • Kutatóközpontok
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

7. Digitalizáció az oktatásban

Célok

 • A szabványosított, összekapcsolt digitális rendszer létrehozása, ösztönözve a már meglévő és különböző forrásokon keresztül elérhető információk és szolgáltatások újrahasználását az oktatás terén.

Előirányozott összeg

 • 127 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Egységes országos oktatási infrastruktúra fejlesztése.
 • Létező vagy fejlesztés alatt álló oktatási adatbázisok összekapcsolása.

Jogosult pályázók

 • Oktatási intézmények
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

8. Digitalizáció a kultúra terén

Célok

 • Adatbázis-létesítés a romániai műemlékek állapotáról az IKT-eszközök felhasználásával.

Előirányozott összeg

 • 26,5 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A kulturális örökség, épített örökség védelme, fejlesztése és népszerűsítése érdekében történő digitalizáció, például egy E-Örökség projekt keretében.

Jogosult pályázók

 • Kulturális intézmények
 • Magánvállalkozók és ezek partnerségei

 

9. Digitalizáció a közigazgatásban

Célok

 • Az állami alapvető információs rendszerek frissítése, a kiberbiztonság növelése.

Előirányozott összeg

 • 391 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az Országos Pénzügyőrség (ANAF) és az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) információs rendszerének korszerűsítése.
 • A kiberbiztonság növelése: az online és digitális tartalmak iránti bizalom növeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése.

Jogosult pályázók

 • Országos Pénzügyőrség
 • Országos Nyugdíjpénztár
 • Magánvállalkozók partnerségben az említett szereplőkkel

 

10. A kkv-k támogatása pénzügyi eszközök felhasználásával

Célok

 • A kkv-k digitalizációs eszközeinek ötvözése (kölcsön és támogatás).

Előirányozott összeg

 • 340 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A kutatási és fejlesztési beruházások növelése.
 • Az innovatív vállalkozások támogatása a kockázati tőkéhez való hozzáférés megkönnyítésével.

Jogosult pályázók

 • Kkv-k

 

Horizon Europe

A Horizon Europe (Horizont Európa) program a következő időszakban is folytatódik, az előirányozott 75,9 milliárd eurós költségvetésből közvetlenül hívhatók le EU-s források különböző kutatási területeken. Ez a program sem végleges, a továbbiakban bemutatott változata a Tanács legutóbbi álláspontját tükrözi.

A program a tudományos, technológiai, gazdasági és társadalmi célú kutatási és innovációs beruházások támogatására hivatott, továbbá hozzájárul az EU tudományos és technológiai versenyképességének növeléséhez, az uniós stratégiai prioritások, a globális kihívások, a fenntartható fejlődési célok, az Agenda 2030 és a Párizsi Egyezmény elveinek, valamint az Európai Kutatási Térség megerősítésének tiszteletben tartása mellett. A program olyan tevékenységeket és célokat támogat, amelyek a tagállamok szoros együttműködésével és nem külön-külön képesek európai értékeket teremteni.

A program konkrét céljai:

a) A tudományos kiválóság fejlesztése, magas szintű új ismeretek, készségek, technológiák és megoldások létesítése és terjesztése, a kutatók képzése és mobilitása, illetve a tehetségek támogatása.

b) Tudás létrehozása, a kutatás és az innováció hatásának fokozása az uniós politikák kidolgozásában, támogatásában és végrehajtásában, valamint az innovatív megoldásokhoz való hozzáférés biztosítása. Az európai ipar, különösen a kkv-k és a társadalom támogatása olyan globális kihívások kezelése érdekében, mint a klímaváltozás vagy a fenntartható fejlődési célok megvalósítása.

c) Bármilyen típusú innováció előmozdítása, a technológiai fejlődés, a tudás- és technológiatranszfer támogatása, az innovatív megoldások kiépítésének és kiaknázásának megerősítése.

d) A program optimalizálása az Európai Kutatási Térség hatásának és vonz­erejének megerősítése és növelése érdekében, valamennyi tagállamban, továbbá az európai kutatási és együttműködési kapcsolatok megkönnyítése az innováció terén.

A program szintén négy pilléren alapul. Az elsőhöz, a Kitűnő Tudomány pil­lérhez tartoznak például a Marie Skłodowska-Curie akcióprogram és az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott programok. A második pillér a globális kihívásokra és az európai ipar versenyképességére összpontosít, ezen belül egészségüggyel, biztonsággal, kultúrával, digitális iparral vagy éghajlattal kapcsolatos programokat támogatnak. A harmadik, az Innovatív Európa pillér az európai innovációs környezetet támogatja, de itt találhatóak az Európai Innovációs Tanács vagy a budapesti székhelyű Európai Innovációs és Technológiai Intézet pályázati felhívásai is. A negyedik, A részvétel növelése és az Európai Kutatási Térség megerősítése nevű pillér célja a kiválóság támogatása, valamint az európai kutatási és innovációs szféra bővítése.

Digitális Európa program

A központi EU-s program célja a digitális átalakulás elősegítése Európában, a szuperszámítógépes és adatfeldolgozási képesség bővítésének támogatása, a mesterséges intelligencia (AI) alapvető képességeinek kiépítése és megerősítése (adatbázisok és a mesterségesintelligencia-algoritmusok, könyvtárak). Fontos, hogy a fejlesztések, a digitalizáció elérhetővé váljanak a vállalkozás és a közigazgatás számára, továbbá a program által fokoznák a kiberbiztonságot, biztosítanák a fejlett digitális készségek könnyed elsajátítását a jelenlegi és potenciális munkaerő számára, a társadalom és gazdaság szolgálatába állítva a digitalizációt.

A program költségvetése 8,2 milliárd euró, és célja a digitális technológiák kutatása és bevezetése közötti űr kitöltése, valamint a kutatási eredmények piaci értékesítésének biztosítása.

A program öt kulcsintézkedés köré épül:

 

1. Nagy teljesítményű számítástechnika

Célok:

 • integrált, keresletorientált és alkalmazásvezérelt, exascale szuperszámítógépes és adatinfrastruktúra telepítése, koordinálása az EU-ban, amely könnyen elérhető az állami és a magánfelhasználók, különösen a kkv-k számára tagállamtól függetlenül közfinanszírozott kutatási célok keretében;
 • felhasználható, operatív technológiát telepít a kutatás és az innováció eredményeként egy integrált, nagy teljesítményű uniós számítástechnikai ökoszisztéma kiépítéséhez, magában foglalva a tudományos és ipari értéklánc elemeit (hardver, szoftverek, alkalmazások, szolgáltatások, összekapcsolások és digitális készségek a magas szintű biztonsággal, beleértve az adatvédelmet is);
 • posztexascale infrastruktúra kiépítése és működtetése, a kvantumszámítási technológiák integrációja és számítástechnika-kutatási infrastruktúrák fejlesztése, amelyhez szükséges a hardver és szoftver unión belüli fejlesztésének ösztönzése.

 

2. Mesterséges intelligencia

Célok:

 • a mesterséges intelligencia alapvető, emberközeli és befogadó jellegű képességeinek és ismereteinek (a minőségi adatforrások, megfelelő cseremechanizmusok és algoritmuskönyvtárak) kiépítése és megerősítése az EU-ban. Az adatvédelmi jogszabályok betartása mellett a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak és adatoknak tiszteletben kell tartaniuk a magánélet és a biztonság elvét;
 • minden vállalkozás, különösen a kkv-k és az induló vállalkozások, a civil társadalom, a nonprofit szervezetek, a kutatóintézetek, az egyetemek és a közigazgatás rendelkezésére kell bocsátani a mesterséges intelligencia nyújtotta előnyöket, többek között kereskedelmi célokra;
 • megerősíteni és hálózatba kapcsolni a tagállamok mesterségesintelligencia-tesztelési és -kísérleti létesítményeit;
 • a kereskedelmi alkalmazások és termelési rendszerek fejlesztése és megerősítése a technológiák értékláncba történő integrálásával, innovatív üzleti modellek kidolgozása, az innováció és az ipari felhasználás közötti idő rövidítése, valamint a mesterségesintelligencia-alapú megoldások alkalmazása a közszférában és a társadalomban.
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

 

3. Kiberbiztonság és bizalom

Célok:

 • a fejlett kiberbiztonsági berendezések, eszközök és adatinfrastruktúrák kiépítését és beszerzését támogatja a fokozott kiberbiztonság érdekében, tiszteletben tartva az adatvédelmi szabályokat;
 • támogatja a kiberbiztonsággal kapcsolatos európai ismeretek, készségek, képességek kialakítását és bővítését, kiaknázását és a bevált műveletek népszerűsítését és általános érvényesítését;
 • biztosítja a legújabb, legkorszerűbb kiberbiztonsági megoldások széles körű alkalmazását az európai gazdaság igényei szerint.

 

4. Fejlett digitális készségek

Célok:

 • magas színvonalú, hosszú távú képzések és tanfolyamok támogatása a hallgatók, az informatikai szakemberek és a munkaerő számára;
 • magas színvonalú rövid távú képzések és tanfolyamok támogatása a vállalkozók, a kisvállalkozások vezetőinek és az alkalmazottaknak, különösen a kkv-kban és az állami szektorban;
 • magas színvonalú munkahelyi képzések és szakmai gyakorlatok támogatása (fiatal vállalkozóknak, különösen a kkv-kban és az állami szektorban alkalmazottaknak).
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

 

5. Telepítés és interoperabilitás, a digitális kapacitás hatékony kihasználása

Célok:

 • az állami szektor és a közérdekű területek (egészségügy és ellátás, oktatás, igazságszolgáltatás, vámhivatal, közlekedés, mobilitás, energia, környezetvédelem, kulturális és kreatív ágazatok) támogatása a legkorszerűbb digitális technológiák hatékony bevezetése érdekében, a nagy teljesítményű számítástechnika, a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság terén;
 • Európa-szerte interoperábilis, korszerű digitális szolgáltatási infrastruktúrák telepítése, működtetése és fenntartása az EU-ban (kapcsolódó szolgáltatások is), kiegészítve országos és regionális intézkedésekkel;
 • megkönnyíti az európai közigazgatási rendszerek, vállalkozások és a polgárok által kínált megoldások és keretek fejlesztését, frissítését és használatát;
 • biztosítja a közigazgatásnak, az állami szektornak és az uniós gazdasági ágazatnak, így a kkv-knek is a digitális technológiák tesztelését és kipróbálását, valamint azok széles körű használatát, akár határokon túl is;
 • támogatja a közszféra és az uniós ipar, így a kkv-k és a kezdő vállalkozások digitális és kapcsolódó technológiáinak alkalmazását (nagy teljesítményű számítástechnika, mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, más élvonalbeli és kialakulóban lévő technológiák, pl. blokklánc).
 • Közvetlenül lehívható pályázatok.

Az EB munkaanyaga arról is tájékoztat, hogy a támogatások az Európai Digitális Innovációs Hubok számára is elérhetők lesznek. Ezek a szervezetek vagy konzorciumok a következő tevékenységekkel támogatják a vállalkozásokat (különösen a kkv-kat és a startupokat) és/vagy az állami szektor intézményeit a digitalizációs folyamatban: technológiák alkalmazás előtti (MI, HPC) tesztelése, tanácsadás, készségfejlesztés és képzés, támogatás a finanszírozási források, tőkebevonási lehetőségek megtalálásában, valamint az ökoszisztéma kialakítása az innováció és networking érintett szereplői között. Továbbá a hubok feladata, hogy segítsék a vállalkozásokat a HPC (high-performance computing) szolgáltatások, a mesterséges intelligencia alkalmazásai és más magas hozzáadott értékű új IKT-technológiák és -megoldások, IT biztonsági rendszerek használatában, rövid távú képzéseket biztosítanak, főként a technológiák alkalmazása terén. A hubok e-közigazgatási platformként is működhetnek az állami szféra intézményeiben, ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy maguk válasszák ki azt a digitális technológiai transzferfolyamatot, amelyben részt vesznek, illetve hogyan specializálódnak egyes ágazatokban, ipari szektorokban működő kkv-k, startupok számára.

 

Több információt a Kreatív Európa programokról és a megjelenő kiírásokról ITT lehet elérni.

Kövessen Facebookon is!

 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary