Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

Környezetvédelem és fenntartható fejlődés

Jelen fejezetben két közvetett forráson keresztül elérhető operatív programot, valamint a közvetlenül megpályázható LIFE programot mutatjuk be.

 

Közvetett operatív programok

A fenntartható fejlesztést két olyan operatív program finanszírozza, melynek célja a társadalmi, gazdasági és területi kohézió biztosítása az alacsony üvegházhatású gázkibocsátás érdekében a természeti erőforrások hatékony felhasználásával. A programok a hatékony alkalmazkodást támogatják a klímaváltozás kihívásaival szemben az energiahatékonyság növelésével és az intelligens energiarendszerek, tárolási megoldások fejlesztésével, a víz- és szennyvíz-infrastruktúra bővítésével, a körkörös gazdaság feltételeinek biztosításával, a biodiverzitás megőrzésével. Ugyanakkor fontos a levegő minőségének javítása, a szennyezett területek fertőtlenítése és a kockázatmenedzsment.

A Fenntartható Fejlesztési Operatív Program (Programul Operațional de Dezvoltare Durabilă – PODD) költségvetése összesen 4,62 milliárd euró, amelyből 3,09 milliárd euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, 837 millió euró a kohéziós alapokból, míg a fennmaradó 692 millió euró az országos társfinanszírozásból származik, és négy különböző tengelyen keresztül lehet ezeket az összegeket lehívni.

 

1. Energiahatékonyság – az intelligens energetikai rendszerek, hálózatok és tárolási megoldások támogatása

Célok

 • A beruházások az Energia és Klímaváltozás Integrált Országos Stratégia 2021–2030 (PNIESC) dokumentumban vállalt célkitűzések teljesítését, illetve a „Tiszta energia minden európai számára” csomagban javasolt célkitűzések 2030-ig történő elérésének támogatását célozzák.

Előirányozott összeg

 • 470 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az energiahatékonyság és energiaátviteli, tárolási hálózatok fejlesztése, létrehozása.

Jogosult pályázók

 • Központi és helyi hatóságok, megyei és helyi önkormányzatok, önkormányzatok fejlesztési egyesületei (ADI), nagyvállalatok, kkv-k, civil szervezetek, valamint ezek partnerségei.

 

2. A víz- és szennyvíz-infrastruktúra fejlesztése és a körkörös gazdaságra való áttérés

Célok

 • Az integrált víz- és szennyvízrendszerek fejlesztése, bővítése.
 • A települések szelektív hulladékgazdálkodásának javítása a körkörös gazdaságra való áttérés érdekében.

Előirányozott összeg

 • 3,49 milliárd euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A víz- és szennyvízberuházási projektek előkészítése, bővítése.
 • Az emberi fogyasztásra szánt vízgyűjtő és -ellátó rendszerek, tisztítóművek, vízátadó és elosztóhálózatok kiépítése és felújítása. Az elkülönített gyűjtőrendszerek bővítése, mind az újrahasznosítható hulladék és a biohulladék háztól házig történő gyűjtése, mind a textil- és veszélyes háztartási hulladékok gyűjtése terén finanszírozott beruházások.
 • Befektetések a nem megfelelő hulladéklerakók bezárására.
 • A hulladékból származó anyaghasznosítási beruházások.

Jogosult pályázók

Központi és helyi hatóságok, megyei és helyi önkormányzatok, önkormányzatok fejlesztési egyesületei (ADI), nagyvállalatok, kis- és középvállalkozók, civil szervezetek, valamint ezek partnerségei.

 

3. Környezetvédelem – a biológiai sokféleség megőrzése, a levegő minőségének biztosítása és a szennyezett területek helyreállítása

Célok

 • Románia nem teljesítette a védett területek megfelelő kezelésével, az ökoszisztémák helyreállításával kapcsolatos kötelezettségeit, ezért a hangsúly a biológiai sokféleség megőrzése, különösen a védett területeken történő kezelési és védelmi intézkedések támogatására kerül, összhangban az EU környezetvédelmi jogszabályaival.
 • Ugyanakkor Románia nem teljesíti a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére vonatkozó vállalásait sem, a levegő minőségének ellenőrzését szolgáló eszközök sem elégségesek, sem a megfigyelőállomások területi lefedettsége, sem a megfigyelt paraméterek tekintetében. A tengely célja ezen területek javítása.

Előirányozott összeg

 • 194,12 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A NATURA 2000-es védett övezetek menedzsmentje, ökoszisztémák védelme és helyreállítása.
 • A kibocsátásra vonatkozó célkitűzések elérése.
 • A szennyezett területek kezelése, kockázatmenedzsment.

Jogosult pályázók

 • Közintézmények, a NATURA 2000-es övezeteket felügyelő intézmények és civil szféra szereplői, valamint ezek partnerségei.

 

4. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a megelőzés és a kockázatmenedzsment támogatása

Célok

 • A klímaváltozáshoz alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és a katasztrófaelhárítási képesség bővítése.
 • A kockázatmegelőzési stratégiák végrehajtása határokon átnyúló koordinációval és együttműködéssel.

Előirányozott összeg

 • 458,82 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A klímaváltozás kockázatainak csökkentése, valamint a kockázatmenedzsment érdekében hozott intézkedések. Például áradások, aszályok, erdőtüzek, földcsuszamlások, földrengések megelőzése, kockázatuk csökkentése.

Jogosult pályázók

 • Központi és helyi hatóságok, megyei és helyi önkormányzatok, önkormányzatok fejlesztési egyesületei (ADI), nagyvállalatok, kis- és középvállalkozók, civil szervezetek, valamint ezek partnerségei.

Finanszírozható projektek a teljesség igénye nélkül: szennyvízcsatorna-hálózatok építése és korszerűsítése, a biológiailag lebomló szerves terhelés összegyűjtését és kezelését biztosító szennyvíztisztító telepek építése és korszerűsítése; szelektív hulladékgazdálkodási projektek, átrakó- és komposztálóállomások vagy anaerob üzemek létesítése, zöldgazdálkodást célzó projektek létrehozása, bővítése, korszerűsítése. A klímaváltozással járó kockázatmenedzsment, valamint a biodiverzitást támogató programok fenntartása.

A környezetvédelem és fenntartható fejlesztés témakörével egy más operatív program is foglalkozik a 2021–2027-es időszakban, a Méltányos Átállásért Operatív Program (Programul Operaţional pentru Tranziție Justă – POTJ), melynek célja a gazdasági sokszínűség, illetve a gazdasági átalakulás támogatása az uniós tagállamokban. A program a kkv-k termelőberuházását, a cégalapítást, a kutatást és az innovációt, a környezet-helyreállítást, a tisztaenergia-előállítást, a munkavállalói tovább- és átképzést, az álláskeresést segítő és az álláskeresőket aktívan bevonó programokat támogatja, ha ezek a beruházások jelentős kibocsátáscsökkenéshez vezetnek, és védik a munkahelyeket.

Románia az operatív programon keresztül 2,03 milliárd eurót hívhat le a Méltányos Átállásért Alapból, valamint a Next Generation EU-alapból, illetve 264 millió euróra emelkedik a román fél által biztosítandó önrész. Mivel az egyes tengelyekre szánt előirányozott összegeket még nem véglegesítették, ezek nem szerepelnek a tájékoztatóban.

A programban négy prioritási tengelyen keresztül lehet pályázni, főként abból a hat romániai megyéből, amelyben a szennyező iparágak vagy a bányák bezárása jelentős veszélyt jelent gazdaságilag és társadalmilag egyaránt: Dolj, Galac, Gorj, Hunyad, Maros és Prahova. Hunyad és Gorj megyében a legfontosabb ipari tevékenység a bányászat és az áramtermelés, de egyéb szénfüggő ipari tevékenységek és létesítmények is előfordulnak. Dolj, Galac, Prahova és Maros megye nagy számban foglalkoztat munkaerőt a villamosenergia- vagy hőtermelésben és a nehéziparban. A vegyipar, üveg- és kerámiaipar Maros megyére jellemző, a fémfeldolgozás Galac, az autóipar Dolj, az olaj, földgáz, olajkutak geológiai kiaknázására, fúrására és kitermelésére szolgáló berendezések, valamint a petrokémia Prahova megye sajátosságai közé tartozik. A megyék kiválasztását az is indokolja, hogy míg Galacon a kohászati ipar a romániai acéltermelés 55,6%-át fedi le, addig a dolgozók száma 56%-kal csökkent 2008 és 2018 között. Maros megyében, ahol a vegyipar a fő iparág, 2008 és 2018 között 31%-kal csökkent az alkalmazottak száma, Prahovában pedig 23%-kal csökkent az olaj- és gázkitermelésben dolgozók száma. Mindemellett fennáll annak a lehetősége, hogy a hat megyéhez új területek is csatlakozzanak és részesülhessenek az operatív program költségvetéséből.

 

1. Méltányos átmenet a vállalkozások, a kkv-k fejlesztésében a kutatás, az innováció és a digitalizáció révén

Célok

 • Vállalkozásfejlesztés, kínálatbővítés, a lakosság bevonása a helyi gazdasági életbe.

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • Üzleti inkubátorok létrehozása, fejlesztése és működtetése.
 • Új vállalkozások létrehozása (spin-off és kezdő vállalkozások is), valamint tanácsadási szolgáltatások.
 • Kutatási és innovációs tevékenységek finanszírozása a vállalkozások versenyképességének növeléséért.
 • Gazdasági fejlődés transzfertechnológiával, valamint az ipar és a kutatás közötti együttműködés támogatásával.
 • Termelői beruházások kkv-kba, új vállalkozásokba is, amelyek gazdasági sokszínűséghez, átalakuláshoz vezetnek.
 • Digitalizáció a vállalkozások versenyképességének növeléséért.
 • A fokozott digitalizáció a közszolgáltatásoknál az üzleti környezet adminisztratív terheinek csökkentése érdekében.

Jogosult pályázók

 • Kis- és középvállalkozások, kutatóközpontok, valamint ezek partnerségei.

 

2. Méltányos átmenet az alacsony kibocsátású, tiszta energiát alkalmazó technológiákba és az infrastruktúrába történő beruházások révén

Célok

 • Zöldenergiával kapcsolatos technológiák fejlesztése.

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A hálózathoz csatlakoztatott fotovoltaikus parkok építése – például a parkok volt bányák vagy üzemek területén működhetnek, így integrált fertőtlenítési/regenerálási/átalakítási projektnek számítanak.
 • Hálózathoz csatlakozó szélturbinák, szélerőművek támogatása.
 • Fotovoltaikus gazdaságok támogatása a megújuló forrásokból előállított energia felhasználásának előmozdítása érdekében.

Jogosult pályázók

 • Elsősorban vállalkozások, de a vállalkozók és helyi önkormányzatok partnerségeit sem zárják ki zöldtechnológiákba történő beruházás esetében, például az önkormányzat biztosítja a földterületet, a közműhöz való csatlakozást, a vállalkozó meghatározott időtartamra munkahelyeket teremt.

 

3. Méltányos átmenet a szennyezés csökkentésével és a körkörös gazdaság megerősítésével

Célok

 • A klímasemleges gazdaságra való áttérés előmozdítása.

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Beruházások a szennyezett területek regenerálására és fertőtlenítésére (esetleg vízgazdálkodási komponenssel).
 • Beruházások földfelújítási és átalakítási projektekbe, többek között városi vízgazdálkodási intézkedések és zöldinfrastruktúra létrehozásával.
 • Megyei beruházások hulladékgazdálkodási rendszerekbe a körkörös gazdaság megerősítése érdekében.
 • A hulladékkeletkezés megakadályozásának és a mennyiség csökkentésének támogatása, valamint a hatékony újrahasznosításra és az újrafeldolgozás növelésére irányuló intézkedések.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok és azok partnerségei, valamint magánvállalkozók.

 

4. Méltányos átmenet a foglalkoztatottság növelésével

Célok

 • A bányák, erőművek és nehézipari egységek bezárása vagy a termelés csökkentése során munkanélkülivé vált személyek foglalkoztatása, a munkanélküliség csökkentése.

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Képzési programok, például bányászok átképzése, más területeken történő képesítések, képzések támogatása. A programoknak alkalmazkodniuk kell a helyi/megyei létező vagy potenciális munkaadók igényeihez, hogy a lakosság a munkaerőpiacon szükséges hasznos készségekkel rendelkezzen.
 • A munkanélküliek átképzése és álláskeresési támogatás.
 • Hároméves pénzügyi támogatás a nyugdíjkorhatárhoz közel álló munkanélkülieknek (Pension bridging), ezzel párhuzamosan pedig átképzési tanfolyamokon és aktív álláskeresésben való részvétel kötelezettsége.
 • Mobilitási csomagok, a mobilitás segítése, növelése.

Jogosult pályázók

 • Nagyvállalatok, kkv-k, központi és helyi önkormányzatok, kutatóközpontok, valamint ezek partnerségei.

Közvetlenül elérhető források

 • Az európai szinten működő LIFE program Románia uniós csatlakozása óta közvetlenül elérhető, kiírásait a témával megbízott brüsszeli Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME) kezeli.
 • A 2021–2027-es periódusban is folytatódik a LIFE program, célja a körkörös, energiahatékony, alacsony szén-dioxid-kibocsátású és klímaváltozásnak ellenálló gazdaság támogatása, többek között a tiszta energiára való áttérés révén, valamint a környezet minőségének védelmével és javításával, ugyanakkor a biológiai sokféleség csökkenésének megállításával és visszafordításával, hozzájárulva ezáltal a fenntartható fejlődéshez. A program továbbá támogatja az EU azon kötelezettségeinek a megvalósítását is, amelyeket a klímaváltozásról szóló Párizsi Egyezményben, illetve az ENSZ fenntartható fejlődési céljáról és a biológiai sokféleségről szóló egyezményében vállalt.
 • Az EB költségvetés-tervezete 5,45 milliárd euróra emelkedik, jelentősen több, mint az előző periódusban. A program két fő cselekvési területét – környezet és klímaváltozás – négy saját pénzügyi kerettel rendelkező alprogram egészíti ki. A környezetnek alárendelt két alprogram: A természet és a biológiai sokféleség, valamint a Körkörös gazdaság és az életminőség javítása. A klímaváltozás terén előirányozott két alprogram: A klímaváltozás mérséklése és a Tisztaenergia-átmenet.
 • A LIFE, az előző ciklushoz hasonlóan, támogatja az innovatív technikákon alapuló „akcióprojekteket”, amelyek egyszerre népszerűsítenek és megosztják a bevált gyakorlatokat is. Az új program az eredmények és a projektek többszörözésére is összpontosít, támogatva a releváns technikai és szakpolitikai megoldások széles körű bevezetését. Az EB szándéka egy rugalmas, a legújabb szakpolitikai fejleményeknek is eleget tevő LIFE program kialakítása.

A természet és biológiai sokféleség alprogram

 • Az alprogram a LIFE-költségvetés közel 40%-át fedi le, támogatja a szárazföldi és a tengeri környezetek védelmét célzó projekteket. Az EB figyelemmel kíséri a biológiai sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések általános érvényesítését és az erre vonatkozó uniós kiadásokat, jelentést készítve ezekről.
 • A természet és a biológiai sokféleség alprogram egy új típusú, úgynevezett stratégiai természetvédelmi projektek akcióprogramot is felölel, integrálva a biodiverzitás, a természetvédelem, a tengeri ökoszisztémák védelmére vonatkozó prioritásokat más szakpolitikákba és programokba (pl. mezőgazdaság). Az eddigi integrált LIFE-projektek pozitív tapasztalataiból kiindulva, a javaslat kiterjeszti a felhasználásukat, és „stratégiai integrált projektekké” fejleszti őket, amelyek a klímaváltozás, a tiszta energiára való áttérés, illetve a körkörös gazdaság és az életminőség területén a tagállamok környezeti és éghajlati stratégiái vagy cselekvési tervei végrehajtásával foglalkoznának (pl. vízgyűjtő-gazdálkodási tervek és tisztalevegő-tervek, hulladékgazdálkodási és megelőzési tervek).

Körkörös gazdaság és az életminőség javítása alprogram

A LIFE keretének 25%-át kitevő alprogram továbbra is támogatná az energiahatékony gazdaság felé történő elmozdulást, a természeti erőforrások, például a levegő, a víz és a földgazdálkodás kezelését, valamint a hatékony környezetmenedzsment előmozdításához kapcsolódó projekteket.

A klímaváltozás mérséklése alprogram

Az előirányozott költségvetés a LIFE program keretösszegének 17%-a, és a klímaváltozással kapcsolatos beruházások támogatására fordítható. Az EB figyelemmel kíséri az éghajlati célkitűzések általános érvényesítését, az éghajlattal kapcsolatos uniós kiadásokat, és jelentést készít ezekről.

Tisztaenergia-átmenet

Az alprogram javasolt kerete a LIFE-költségvetés csaknem 18%-át jelenti, célja a terület uniós finanszírozási koherenciájának javítása, további szinergiák kialakítása más releváns alapokkal és programokkal, például a Horizont Európa programmal. Az alprogram magában foglalja azokat a tiszta energiára való áttéréshez szükséges intézkedéseket, amelyeket jelenleg a Horizont 2020 finanszíroz, mivel az EB a LIFE programot alkalmasabbnak tekinti a kutatásokból származó innovatív technológiák megismétlésére és fejlesztésére. Az alprogram ösztönözné az energiahatékonysággal és a kis léptékű megújuló energiákkal kapcsolatos beruházásokat és tevékenységeket is, főként azokban a kevésbé fejlett régiókban, amelyek ritkán szereznek támogatást az európai strukturális és beruházási alapokból.

Bármely, az EU-ban bejegyzett jogi személy pályázhat, ha megfelel a pályázati kiírásokban megszabott követelményrendszernek.

Kövessen Facebookon is!

 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary