Inklúzió és méltányosság

Inklúzió és méltányosság

Az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program (Programul Operaţional Incluziune și Demnitate Socială – POIDS) a következő hét évben 3,4 milliárd eurós kerettel rendelkezik (2,39 milliárd euró az Európai Szociális Alap, 574 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 519 millió euró a román állami költségvetés).

A programnak fontos társadalmi vetülete van számos célkitűzéssel, például: a lakosság szolgáltatásokhoz való széles körű hozzáférésének biztosítása, a szociális szolgáltatások minőségének javítása, a kiszolgáltatott rétegek társadalmi kirekesztettségének csökkentése, a szociális támogatási rendszer hatékonyságának növelése, vagyis a helyi hatóságok azon képességének növelése, hogy fel tudják mérni és azonosítani tudják a közösség társadalmi szükségleteit, bevonva a tevékenységbe a célcsoportot is.

Az Inklúzió és Méltányosság Operatív Program a kiszolgáltatott csoportok széles körét célozza meg: a vidéken élő embereket, egyszülős családokat, hajléktalanokat, bizonytalan anyagi helyzetű családokat, migránsokat, fogyatékkal élőket, időseket, családon belüli erőszak áldozatait.

Az operatív program nyolc tengelyből fog állni:

 

1. Helyi fejlesztés a közösség bevonásával

Célok

 • A munkaerőpiac kínálatának javítása álláskeresők, különösen a fiatalok, a tartósan munkanélküliek és az inaktívak számára, az önfoglalkoztatás és a szociális gazdaság előmozdítása.
 • A minőségi és inkluzív oktatáshoz, illetve képzéshez való egyenlő hozzáférés, a tanulmányok befejezésének támogatása, különösen a hátrányos helyzetű csoportokban: az óvodai nevelés és ellátás, általános iskola és szakképzés, valamint felsőoktatás, illetve a felnőttképzés és az életen át tartó tanulás területein, az oktatási mobilitás megkönnyítésével.
 • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek – a hátrányos helyzetűek és a gyerekek – társadalmi integrációja. Az elszigetelt közösségek, a migránsok és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági beilleszkedésének javítása integrált intézkedések révén, beleértve a lakhatás és a szociális szolgáltatások biztosítását is.
 • Integrált fejlődés a társadalmi, gazdasági és környezeti sajátosságok tükrében.

Előirányozott összeg

 • 360 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • A szegénység/társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett személyek társadalmi beilleszkedésének elősegítése.
 • A hátrányos helyzetű csoportok oktatásának és foglalkoztatásának biztosítása, valamint beilleszkedésük elősegítése.
 • A tartósan munkanélküliek és a munkanélküliek könnyített munkavállalási lehetőségeinek megteremtése.
 • A természeti örökség és az ökoturizmus védelme, fejlesztése és népszerűsítése.

Jogosult pályázók

 • Helyi akciócsoportok (GAL-ok)

 

2. A társadalmi méltósághoz való jog védelme

Célok

 • A kirekesztett közösségek, a migránsok és a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi-gazdasági beilleszkedése integrált intézkedések révén, beleértve a lakhatást és a szociális szolgáltatások nyújtását.

Előirányozott összeg

 • 127,5 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • Lakhatási és egészségügyi, de más társadalmi infrastruktúra fejlesztése is, amely előmozdítja a hátrányos helyzetű csoportok befogadását.
 • A hatékony, rugalmas egészségügyi rendszerek biztosítása.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

3. A vidéki közösségek szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésének biztosítása

Célok

 • A minőségi, fenntartható és megfizethető szolgáltatásokhoz való egyenlő és időben történő hozzáférés kiterjesztése. A szociális háló korszerűsítése, biztosítva a szociális védelemhez való hozzáférést. A hatékony és rugalmas egészségügyi rendszerek és a hosszú távú gondozási szolgáltatások biztosítása.

Előirányozott összeg

 • 754 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A szociális háló korszerűsítése, ideértve a szociális védelemhez való hozzáférés lehetőségét is.
 • A családi és közösségi gondozás javítása, a tartós gondozási szolgáltatáshoz való hozzáférés javítása (az infrastruktúra kivételével).

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

4. A szegénység és/vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett gyermekek és a többséghez tartozó gyermekek közötti különbségek csökkentése

Célok

 • A szegénység és/vagy a társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett, illetve a többséghez tartozó gyermekek közötti különbségek csökkentése.

Előirányozott összeg

 • 488,4 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek,
a teljesség igénye nélkül

 • A szegénység vagy társadalmi kirekesztés által veszélyeztetett emberek – köztük a leghátrányosabb helyzetűek és a gyerekek – társadalmi integrációjának elősegítése.
 • A szociális infrastruktúra és ellátórendszer javítása.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezek partnerségei

 

5. Időseket támogató szociális szolgáltatások

Célok

 • Az egészséges munkahelyi környezet biztosítása, amely csökkenti az egészségügyi kockázatokat, alkalmazkodik a munkavállalók, a vállalkozások és a vállalkozók változó igényeihez, valamint hozzájárul az aktív, egészséges időskorhoz.

Előirányozott összeg

 • 185 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az aktív időskort ösztönző intézkedések.
 • Az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel elősegítése.
 • Az időskori gondozás szolgáltatásainak javítása (infrastrukturális beruházások nélkül).
 • Az idősek szociális hálójának korszerűsítése, ideértve a szociális védelem biztosítását is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

6. Fogyatékossággal élők támogatása

Célok

 • Az aktív befogadás, az esélyegyenlőség és az aktív részvétel támogatása, valamint a foglalkoztathatóság javítása.

Előirányozott összeg

 • 403 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • Az esélyegyenlőség és a társadalomban való aktív részvétel támogatása.
 • A hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, azok be- és visszailleszkedését elősegítő platformok létrehozása.
 • Orvosi felszerelések beszerzése.
 • Akadálymentesített, a fogyatékos személyek igényeihez alakított munkakörnyezet támogatása, ideértve a fizikai tevékenység támogatását, az egészségügyi kockázatok kezelését is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

7. Más kiszolgáltatott csoportoknak nyújtott szociális és támogató szolgáltatások

Célok

 • A harmadik országbeli állampolgárok és a kirekesztett közösségek, például a romák társadalmi-gazdasági integrációjának támogatása.

Előirányozott összeg

 • 137 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A foglalkoztatás biztosítása.
 • A szolgáltatások minőségének javítása, a szociális hálózat korszerűsítése.
 • Lakhatás, beleértve a menekültek és a nemzetközi védelmet kérő vagy a nemzetközi védelem alatt álló személyeknek létesített lakásinfrastruktúrát is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

 

8. A hátrányos helyzetű személyek segítése

Célok

 • A leghátrányosabb helyzetűek anyagi nélkülözésének csökkentése élelmiszer- és/vagy alapvető anyagi támogatással és egyéb kiegészítő intézkedésekkel.

Előirányozott összeg

 • 500 millió euró

Támogatott intézkedések/tevékenységek, a teljesség igénye nélkül

 • A nélkülözők, hátrányos helyzetű személyek élelmiszercsomaggal, más anyagi segítséggel való ellátása, beleértve a járulékos intézkedéseket is.

Jogosult pályázók

 • Helyi önkormányzatok
 • Civil szervezetek
 • Akkreditált szociális szolgáltatók és ezen szereplők partnerségei

Jelentős, támogatható projektek:

 1. Szociális szolgáltatások fejlesztése 2000 vidéki közösségben, ahol szociális munkásokat, idősgondozókat és közösségi ápolókat foglalkoztatnak a vidéki közigazgatásban – 3-as tengely.
 2. Egy másik fontos projekt a 47 mozgó csapat létrehozása és foglalkoztatása a fogyatékkal élők kezelése és gondozása érdekében. A projektet egy, a Dolj Megyei Gyermekvédelmi Főigazgatóság keretében működő mobilcsapat ihlette, amely évek óta nagyon jó eredményeket ért el – 6-os tengely.
 3. A szociális lakások támogatása a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett személyeknek. A projekt létjogosultságát az indokolja, hogy Romániában a legnagyobb a szegénység vagy a társadalmi kirekesztés kockázata a lakosság arányához viszonyítva az Európai Unió országai között – 2-es tengely.
Kövessen Facebookon is!

 

This will close in 0 seconds

RomaniaHungary