Kategória - Tevékenységi beszámolók

AJÁNLÁS MÁSODIK OLVASATRA a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolás

A rendeletjavaslat célja, hogy a „Koszovóra” való hivatkozást az (EU) 2018/1806 rendelet I. mellékletéből (a vízumkötelezettség alá tartozó országok jegyzéke) áthelyezze a II. mellékletbe (a vízumkötelezettség alól mentesített országok jegyzéke). Ennek eredményeképpen a koszovói biometrikus útlevelek birtokosai rövid távú (azaz 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napos) uniós tartózkodás esetén vízummentesen utazhatnak majd.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS a vagyonvisszaszerzésről és elkobzásról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

Az irányelv a bűncselekményekből származó vagyonok jobb nyomon követésére és azonosítására, valamint azok befagyasztásra és elkobzásra vonatkozó szabályokat tartalmaz. Az irányelv kiszélesíti a vagyonelkobzás lehetőségeit, amelyek a bűncselekmények szélesebb körére lesznek alkalmazhatóak.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlás

Az Európai Parlament különleges jogalkotási eljárást (konzultáció) követően elfogadta az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályokat, melyeken több módosítást is hajtott végre.

BŐVEBBEN ITT

 

JELENTÉS az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletek végrehajtásáról

A jelentés az európai polgári kezdeményezésről szóló rendeletek végrehajtását elemzi ki és ezekkel kapcsolatosan fogalmaz meg ajánlásokat az Európai Bizottság számára. A jelentés hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak megfelelőbben kell mérlegelnie az érvényes polgári kezdeményezéseket, figyelembe véve a Parlament támogató érveit. Ugyanakkor a Parlament ismételten felszólítja a Bizottságot, hogy tegyen törvénykezési javaslatokat a „Minority SafePack” polgári kezdeményezéssel kapcsolatban.

BŐVEBBEN ITT

JELENTÉS az Európai Parlament összetételéről

A Parlament az EUSZ 14. cikkének (2) bekezdésében meghatározott kezdeményezési joga alapján elfogadta és benyújtotta az Európai Tanácsnak az Európai Parlament összetételének meghatározásáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló javaslatot. A javaslat értelmében a 2024-2029-es ciklusban az egyes tagállamokban megválasztott európai parlamenti képviselők száma 716. Románia és Magyarország megőrzi képviselői helyeinek számát.

BŐVEBBEN ITT

AJÁNLÁS az Európai Parlament összetételének megállapításáról szóló európai tanácsi határozatra irányuló tervezetről

Az Alkotmányügyi Bizottság ajánlását elfogadva, a Parlament hozzájárulását adja a Tanács határozattervezetéhez, amely a következő jogalkotási ciklusra 705-ről 720-ra emeli az Európai Parlament képviselői helyeinek számát. A határozat szerint 2024 júniusában 12 országban 15 további képviselőt választanak majd. Franciaország, Spanyolország és Hollandia két-két további helyet kap. Ausztria, Belgium, Dánia, Lengyelország, Dánia, Finnország, Írország, Lettország, Lettország, Szlovákia és Szlovénia egy-egy további helyet kap. Románia és Magyarország megőrzi képviselői helyeinek számát.

BŐVEBBEN

 

 

JELENTÉS az EU és az Európa Tanács közötti intézményi kapcsolatról

A jelentés az Európai Unió és az Európa Tanács közötti együttműködést értékeli ki, illetve javaslatokat tesz annak megerősítésére. A jelentés szerint lendületet kell adni a kétoldalú együttműködésnek a demokrácia, a jogállamiság, az alapvető és emberi jogok, köztük a kisebbségi jogok előmozdítása és védelme terén. A jelentés kiemeli: az ET által kidolgozott és nyomon követett kisebbségvédelmi jogi eszközök jelenleg is a világ legátfogóbb, jogilag kötelező erejű eszközei és emlékeztet arra, hogy az EU a kisebbségek védelme tekintetében meghatározott csatlakozási feltételek között fontos elemként tartja számon a nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény végrehajtását, de ez nem elégséges: az Európai Uniónak a jogállamiság és az alapvető jogok EU-n belüli nyomon követésének részévé kell tennie a kisebbségek védelmét – azaz nem csak a csatlakozás előtt, de az után is követni kell az abban foglaltak betartását.

BŐVEBBEN ITT

 

 

RomaniaHungary