Az EP állást foglal az uniós-japán házasságból született gyermekek jogaiért

Az EP állást foglal az uniós-japán házasságból született gyermekek jogaiért

Az uniós szülők és gyerekeik érdekeit védi az Európai Parlament petíciós bizottsága. Kedden, június 16-án Vincze Loránt kezdeményezésére egyhangúlag fogadták el azt a plenáris elé terjesztendő állásfoglalást, amely azon gyermekek jogait védi, akiknek egyik szülője uniós állampolgár, és akitől másik, japán szülője jogellenesen megtagadta a láthatási, kapcsolattartási jogot.

A gyermekek jogaival e különleges helyzetben foglalkozó állásfoglalás elfogadásának apropóját az adta, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága ez év februárjában több olyan petíciót is tárgyalt, amelynek benyújtói a gyermekük láthatási jogától és a velük való kapcsolattartástól megfosztott (uniós polgár) szülők voltak, a gyermekek másik szülője pedig japán állampolgár. A petíciókon keresztül megismert eseteken felül, a rendelkezésre álló adatok szerint EU-Japán viszonylatban sajnálatos módon nagy számban fordulnak elő olyan esetek, amelyekben nem sikerül az uniós polgár szülőnek jogait érvényesítenie Japánban, és ennek következtében egyben a gyermek érdekei is sérülnek.

A Petíciós Bizottság szakmai koordinátorai az ülést követően Vincze Loránt javaslatára úgy döntöttek, hogy mivel a téma az Európai Parlamenten belül is több figyelmet érdemel, ezért egy állásfoglalás megszövegezését szorgalmazzák, amely emlékeztet a gyermek érdekei védelmének mindenek előtti fontosságára és sürgeti Japánt, hogy tegyen ennek értelmében eleget nemzetközi kötelezettségeinek az uniós polgársággal is rendelkező, EU-Japán házasságokból származó gyermekek jogainak biztosítására. A nemzetközi házasságok felbontását vagy párkapcsolatok megszűnését követően számos uniós polgár adminisztratív nehézségekbe ütközik, amikor a szülői kapcsolattartáshoz való jogát kívánja érvényesíteni

„Több száz, elsősorban olasz, német és francia apa és anya évek óta nem láthatta gyermekét. A bírósági ítéletek végrehajtása nehézkes, illetve szinte lehetetlen, annak ellenére, hogy Japán a gyermekek jogaival kapcsolatos nemzetközi szerződések és egyezmények részese, mint az ENSZ gyermekjogi egyezménye vagy a gyermekek jogellenes külföldre vitelének polgári jogi vonatkozásairól szóló Hágai Egyezmény. Februárban több ilyen beadványt tárgyaltunk a bizottságban, engem személyesen nagyon megérintett a gyermekeikért küzdő szülők fájdalma és tehetetlensége” – magyarázta az RMDSZ EP-képviselője, miért javasolt parlamenti állásfoglalást.

A diplomáciai úton és az Európa Bizottság illetékesein keresztül folytatott párbeszéd az ügyben egyelőre nem vezetett eredményre. Az említett esetekben mind a gyermek, mind a szülői jogok gyakorlásától megfosztott szülő számára az idő múlása tragikus következményekkel járhat, a gyermek fejlődésére nagy hatással van bármely szülő nevelésből való indokolatlan kimaradása, távolléte.

Az állásfoglalás nemcsak a japán hatóságok felé fogalmaz meg elvárásokat, többek között azt, hogy nemzeti jogszabályaikat hozzák összhangba nemzetközi kötelezettségvállalásaikkal, biztosítva ezzel a kapcsolattartási és hozzáférési jogokat. Az állásfoglalás e mellett összehangoltabb fellépésre sürgeti az uniós tagállamokat a gyermekek érdekében, továbbá javasolja egy európai internetes tájékoztató kidolgozását a határokon átnyúló családjogi vitákban a szülők számára, beleértve a nem uniós tagállamokat is.

A dokumentum a Japánra, mint az EU egyik stratégiai partnerére kifejtendő politikai nyomásgyakorlás része az EU-Japán gyermekek jogainak védelmében.

A teljes állásfoglalás szövege itt található.

Kövessen Facebookon is!
RomaniaHungary